Browsing Archives

פרש (פועל)

פָּרַש  עזב, יצא, הפסיק

פורשים מעבודה בגיל פנסיה או בפרישה מוקדמת בגיל צעיר יותר.

פורשים מהחיים הפוליטיים.

פורשים מהחדר.

השורש: פ.ר.ש

שם הפועל: לִפרוֹש

שם הפעולה: פְּרִישָה

גיל הפרישה בישראל: 67

 

דוגמאות:

אני פורש לגימלאות בסוף השנה.

מה תעשי אחרי הפרישה?

הוא החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים.

היא פרשה מהעבודה בגיל חמישים. מאז היא מאושרת.

כדאי לפרוש בשִׂיא. לפני שמתחילים להתעייף. לפני שאומרים לך לפרוש.

 

הערך פרש נמצא בידיעות:

01.08.1614.08.1609.10.1620.04.1725.04.1707.05.1711.6.17

04.09.1706.09.1712.09.1714.09.1702.10.1715.10.1726.10.1729.10.17,

 23.11.1727.11.1718.01.18,

25.01.1806.02.1811.04.1801.05.1809.05.1809.05.1810.07.1801.08.18,

 10.10.1808.11.1818.11.1823.12.18,

02.01.1910.03.19, 22.09.19, 25.09.19, 15.12.19, 08.07.20, 28.07.21, 04.08.21, 10.10.21, 08.02.22, 05.04.22, 05.04.2207.04.22, 17.06.22, 07.12.23, 25.02.24, 07.03.24, 10.06.24

 

 

 

 

 

פרשׂ

פָּרַשׂ – מתח משהו לצדדים, פתח משהו לרווחה

השורש: פ.ר.שׂ

שם הפועל: לִפְרוֹשׂ

שם הפעולה: פְּרִישָׂה

פורשים מפה, פורשים ציוד בשטח, פורשים ידיים לשלום

הערה: אפשר לכתוב גם ב-ס': פרס, פריסה.

 

הערך פרש נמצא בידיעות: 

14.11.1706.01.1814.01.1819.01.1811.03.1808.08.1802.04.19

14.05.1927.05.19, 02.08.20, 15.11.20, 22.03.21, 23.11.21, 23.02.22, 26.05.22, 29.05.22, 13.07.22, 09.11.23

 

 

 

 

פרשה

פָּרָשָה, פַּרְשִייָה – סיפור, עניין או נושא שיש לו התפתחויות

בתנ"ך : פָּּרָשַת השבוע

בחיים, בפוליטיקה, בעיתון: פָּּרָשַת שחיתות, פָּּרָשַת פשע

בטבע: פָּּרָשַת מים

פָּּרָשַת דרכים

פַּרְשִייָה היסטורית

 

הערך פרשה נמצא בידיעות:

 04.12.1719.02.1820.02.1821.02.1826.02.1826.02.1804.03.1806.03.1820.03.18,

20.03.1827.03.1803.06.1824.06.1813.08.1811.11.1803.12.1807.01.1909.01.19, 17.01.1917.06.19, 29.07.19, 08.12.19, 18.12.19, 19.12.19, 06.02.20, 21.04.21, 14.11.21, 13.01.22, 24.01.22, 08.02.22, 23.02.22, 05.07.22, 10.12.23, 11.02.24