Browsing Archives

פרבר

פַּרְבָר/ פָּרְוָור – suburb, שכונה בקצה העיר

רבים: פַּרְבָרִים / פַּרְוָורִים

 

הערה: האקדמיה ללשון העברית מעדיפה את הכתיב פרוור, אך גם הכתיב פרבר, המופיע במקורות, מאושר על ידי האקדמיה.

 

הערך פרבר/ פרוור נמצא בידיעות: 10.01.22