Browsing Archives

פנקס הבוחרים

פִּנְקַס הבּוֹחֲרִים  –  רשימת בעלי זכות הבחירה לכנסת. משרד הפנים עורך ומעדכן אותו דרך קבע. הפנקס נסגר 54 יום לפני יום הבחירותורשומים בו כל אזרחי המדינה שימלאו להם 18 עד ליום הבחירות.

 

הערך פנקס הבוחרים נמצא בידיעות: 05.02.1904.07.19, 18.01.21