Browsing Archives

פנה

פָּנָה – הלך לכיוון כלשהו

           הגיש בקשה לאדם או למוסד

השורש: פ.נ.ה

שם הפועל: לִפנוֹת

שם הפעולה: פְּנִייָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַפנוֹת

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַפנָייָה

שם עצם: מִפְנֶה – שינוי גדול

 

דוגמאות:

המורה להורים: בכל שאלה אפשר לפנות אליי בטלפון.

רופא המשפחה הפנה אותי לאורטופד. הוא נתן לי מכתב הפנייה.

אי אפשר ללכת לרופא מומחה בלי הפנייה.

ברחוב הראשון פְּנֵה ימינה ובפנייה הראשונה אחרי הרמזור פְּנֵה שְׂמֹאלָה.

החזרה שלו בתשובה הביאה למפנה ביחסים שלו עם הוריו.

 

הערך פנה נמצא בידיעות:

25.07.1607.08.1625.09.1606.12.16, 18.12.16, 18.12.1626.03.1710.05.1706.08.17,

07.08.1715.08.1710.11.1710.11.1722.01.1816.02.1812.03.1815.04.18, 29.05.1804.06.1824.06.18,

27.06.1803.07.1818.07.1803.10.1804.10.1810.10.1807.05.1906.06.19

26.06.19, 29.07.19, 08.08.19, 02.09.19, 15.09.19, 10.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 13.02.20, 26.02.20, 19.05.20, 09.07.20, 22.09.20, 13.10.20, 12.11.20, 01.12.20, 29.12.20, 17.01.21, 09.02.21, 04.05.21, 06.10.21, 01.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 24.01.22, 24.01.22, 27.01.22, 16.02.22, 28.02.22, 29.05.22, 08.06.22, 12.11.23, 12.11.23, 16.11.23, 28.11.23, 04.12.23, 07.12.23, 27.12.23, 15.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 29.02.24, 13.03.24, 20.03.24, 27.05.24