Browsing Archives

פגש

פָּגַש –  היה עם אדם אחר

שם הפעולה בבניין קל: לִפְגוֹש את… to meet

שם הפעולה בבניין נפְִעַל: לְהִיפָּגֵש עם… to meet

שם הפעולה בבניין קל: פְּגִישָה

שם עצם: מִפְגָש

פגישה אישית, פגישה בארבע עיניים, פגישה פנים אל פנים

פגישה רומנטית

פגישה עִסקית

פגישת עבודה

פגישה מִקרית

פגישה סודית

פגישה היסטורית

פגישה טובה, מוּצלחת

פגישה ראשונה, אחרונה

קובעים פגישה, מתאמים פגישה, מבטלים פגישה, כותבים סיכום פגישה

 

הערך פגש נמצא בידיעות: 27.01.22