Browsing Archives

עצמאי

עַצמָאִי – עומד ברשות עצמו, אינו תלוי באחרים,  עושה את הדברים בעצמו, חופשי

שם עצם: עַצמָאוּת

דוגמאות:

הוא ילד עצמאי. הוא אוכל בעצמו מגיל שנה.

היא ילדה עצמאית. מגיל שנתיים היא מתלבשת בלי עזרה של ההורים.

עד לפני שנה הוא עבד אצל מישהו אחר. השנה הוא החליט להיות עצמאי. אין לו בוס שיגיד לו כל הזמן מה לעשות.

היא שכירה – עובדת במשרד ממשלתי ומקבלת משכורת. הוא עצמאי – יש לו עסק משלו.

יום העצמאות של מדינת ישראל חל בה' באייר.

 

הערך עצמאי נמצא בידיעות:

 29.11.1607.03.17, 04.08.1919.01.20, 17.03.20, 31.03.20, 12.07.20, 23.09.20, 13.07.21, 19.10.21, 29.11.21, 24.01.22, 24.01.22, 10.06.22 ,25.02.24