Browsing Archives

עונש

עוֹנֶש – על מעשה רע צריכים לקבל עונש, על פעולה לא חוקית מקבלים עונש

רבים: עוֹנָשִים

השורש: ע.נ.ש

שם הפועל: לְהַעֲנִיש – לתת למישהו עונש

שם הפועל: לְהֵיעָנֵש – לקבל עונש

קְנָס – עונש כספי

עונש מאסר

 

הערך עונש נמצא בידיעות: 18.01.1728.03.1721.06.1730.07.1731.07.1731.07.1706.08.1709.08.1728.09.17,

16.10.1720.11.1728.01.1801.02.1807.02.1820.03.1829.04.1809.05.1814.06.1801.11.18, 08.08.19

 

 

 

 

עוצבה

עוּצְבָּה –  יחידה צבאית המכילה את כל מרכיבי הכוח הצבאי שנדרש כדי לאפשר לו לפעול באופן עצמאי ולנהל מערכה. בעוצבה יהיו כוחות שריון, חיל רגלים, הנדסה קרבית, תותחנים, מודיעין צבאי ולוגיסטיקה.

 

הערך עוצבה נמצא בידיעות: 13.01.1915.01.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוצמה

עוֹצמָה – כוח, חוזק, ווליום

השורש: ע.צ.ם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַעֲצִים

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַעֲצָמָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְעַצֵם

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְעַצְמוּת

 

דוגמאות:

הוא מאזין למוסיקה בקולי קולות. ביקשתי ממנו להנמיך את עוצמת הקול.

למנהל החברה יש עוצמה רבה.

הוא מפגין עוצמה, אבל בתוכו הוא רך.

הביקור באושוויץ הוא חוויה עוצמתית.

 

הערך עוצמה נמצא בידיעות: 24.08.16, 27.10.1607.11.1620.11.1622.11.1626.01.1718.07.1712.11.1713.11.17,

07.12.1710.01.1807.05.1830.05.1805.06.1805.06.1805.07.1808.07.1802.10.1815.10.1816.10.18

18.10.1802.04.1915.05.1907.07.1914.07.19, 04.08.19, 06.02.20, 26.03.20, 26.04.20, 11.05.20, 16.06.20, 06.07.20

 

 

עורף

עוֹרֶף – 1. החלק האחורי של הצוואר

          2. HOME FRONT

ההפך: חֲזִית

שם תואר: עוֹרפִּי

דוגמאות:

המלחמה מתקיימת בחזית ובעורף.

יש להכין את העורף למלחמה.

יש אנשים שאוהבים לגור בדירה חזיתית ולראות מהמרפסת את הרחוב. אני אוהבת לגור בדירה עוֹרְפִּית. היא שקטה יותר.

 

הערך עורף נמצא בידיעות: 12.03.1806.05.19