Browsing Archives

סיכל

סִיכֵּל – לא נתן לדבר רע לקרות

השורש: ס.כ.ל

שם הפועל: לְסַכֵּל

שם הפעולה: סִיכּוּל מְמוּקָד

מסכלים ניסיון של מישהו לבצע פשע

 

הערך סיכל נמצא בידיעות: 08.10.1618.12.1725.12.1731.01.1822.02.1803.06.1803.06.1814.06.1827.06.18,

17.07.18, 07.08.19, 31.12.19, 12.01.20, 21.01.20

 

 

 

סיכם

סִיכֵּם – אמר בקיצור את הדברים החשובים

חיבר ביחד כמה מספרים

החליט עם מישהו על משהו

השורש: ס.כ.ם

שם הפועל: לְסַכֵּם

שם הפעולה: סִיכּוּם

 

דוגמאות:

בסוף השיעור המורה תמיד מסכמת את השיעור.

המורה ביקשה מהתלמידים לסכם בכתב את מה שלמדו.

סיכמתי עם החברות שכל אחת תביא למסיבה סלט או עוגה.

 

הערך סיכם נמצא בידיעות: 29.11.16, 16.01.1708.10.1812.02.09, 17.12.19, 07.01.20, 12.01.20, 09.02.20

 

 

 

 

 

סיכן

סִיכֵּן עשה משהו שעלול לפגוע במשהו, לא נהג בזהירות

השורש: ס.כ.ן

שם העצם: סַכָּנָה

שם תואר: מְסוּכָּן

שם הפעולה: סִיכוּןּ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִסתַכֵּן

דוגמאות:

הוא עזב את מקום העבודה הבטוח ועבר לחברה חדשה. אשתו אומרת שאסור לו לסכן את הביטחון הכלכלי של המשפחה, אבל הוא מוכן להסתכן כדי להצליח.

זהירות!!! סכנה!!!! זה מסוכן!!!!

לא כדאי להסתכן. אל תצא לטיול בגשם כזה.

לא כדאי להסתכן. לא לעלות על טרמפים!

 

הערך סיכן נמצא בידיעות: 27.11.1614.08.1701.10.1701.01.1829.04.1807.05.1821.05.18,

25.07.1829.07.1821.11.1817.12.1831.01.1901.05.1916.06.1923.06.19, 06.11.19, 17.03.20, 19.04.20, 17.06.20, 21.06.20

 

סילק

סִילֵק – גירש, הרחיק

שילם חוב

בסלנג: גנב

השורש: ס.ל.ק

שם הפועל: לְסַלֵק

שם הפעולה: סִילוּק

עבר בבניין פועל: סוּלַק

שם הפועל בבניין התפעל: הִסְתַלֵק

מסלקים מישהו ממשהו, ממקום

מישהו מסתלק ממשהו, ממקום

 

הערך סילק נמצא בידיעות: 10.11.1715.02.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סימן

סִימָן – אות, דבר שאפשר להכיר על פיו

סימן כתוב

סימני פיסוק

סימן קריאה !

סימן שאלה?

סימן בידיים

סימן חיים

סימן לידה

בסימן…: הטקס – בסימן 50 שנה לשחרור ירושלים

 

הערך סימן נמצא בידיעות: 01.05.1725.05.1704.09.1719.11.1720.11.1702.08.1803.09.1811.10.1814.11.18,

27.12.1811.02.19, 01.08.19, 10.12.19, 09.02.20, 03.03.20, 29.06.20

 

 

 

 

 

סינן

סִינֵן – בחר את האנשים או הדברים מתוך הקיים, העביר מים או נוזלים דרך מסננת כדי להוציא ממנו את החומרים שאינם נוזלים

השורש: ס.נ.ן

שם הפועל: לְסַנֵן

שם הפעולה: סִינוּן

שם עצם: מַסְנֵן – פילטר; מְסַנֶנֶת – כלי בעל חורים קטנים שתפקידו להפריד בין נוזלים למוצגים

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִסְתַנֵן – להיכנס ללא רשות למדינה אחרת

 

דוגמאות:

הילד מבקש מאמא לסנן את המרק כדי שלא יהיו בו ירקות.

היא כועסת עליו ולכן היא מסננת את השיחות שלו ולא עונה לו בטלפון.

הוא אומר כל מה שהוא חושב. הוא לא מסנן כלום…

 

הערך סינן נמצא בידיעות: 09.02.20

 

 

סיעה

סִיעָה – קבוצת אנשים, קבוצת אנשים שהם חלק מארגון גדול יותר

הנציגים של מפלגה בכנסת הם הסיעה בכנסת

בנושאים מסוימים יש בכנסת מִשְמַעַת סִיעָתִית – כל חברי הסיעה מצביעים בהצבעות בכנסת לפי החלטת הסיעה.

 

הערך סיעה נמצא בידיעות: 10.11.1721.11.1730.04.1930.05.19, 17.06.16, 10.09.19, 22.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 24.09.19, 03.10.19, 27.10.19, 17.03.20, 30.03.20

 

 

 

 

 

סיפוח

סִיפּוּחַצירוף או הוספה של שטח של מדינה אחת למדינה אחרת

השורש: ס.פ.ח

שם הפועל: לְסַפֵּח

סֶפַח – תוספת למסמך, לטופס או לחוזה

נִספָּח – נציג של מדינה אחת במדינה אחרת בנושאים כמו: כלכלה, צבא, תרבות

דוגמאות:

יש מתנגדים רבים לסיפוח רמת הגולן למדינת ישראל.

השטח הזה סוּפַּח לקיבוץ לפני שנים רבות.

בסֶפַח בתעודת הזהות כתובים שמות בני המשפחה ומספרי הזהות שלהם.

הספח לחוזה הוא חלק ממנו.

לישראל יש נספח צבאי, נספח כלכלי ונספח תרבות במדינות רבות בעולם.

 

הערך סיפוח נמצא בידיעות: 09.12.17, 12.09.19, 12.09.19, 17.05.20, 07.06.20, 11.06.20