Browsing Archives

סביבה

סְבִיבָה – אזור קרוב

             כל מה שסובב את האדם, Enviroment

אֵיכוּת הסביבה: ההשפעה של האדם, החי והצומח והעולם זה על זה, אקולוגיה 

שְמִירַת הסביבה: שמירה על העולם למען בני האדם, החי והצומח

בישראל יש משרד ממשלתי לטיפול בסביבה – המשרד להגנת הסביבה.

 

הערך סביבה נמצא בידיעות:

 13.09.1627.11.1618.12.1601.01.1712.01.1708.02.1713.02.1719.03.17,

 27.03.1725.05.17

02.08.1720.02.1821.02.1812.03.1828.01.1911.03.19, 30.04.19, 24.09.19, 02.12.19, 02.06.20, 22.04.21, 11.07.21, 27.12.21, 13.03.22, 17.05.22, 31.05.22, 17.06.22, 26.07.22, 02.11.23, 20.06.24, 03.07.24, 21.07.24