Browsing Archives

נאלץ

נֶאֱלַץ – היה מוכרח לעשות את מה שלא רצה לעשות

מישהו אילץ אותו לעשות דבר שלא רצה לעשות

הפועל האקטיבי בבניין פיעל: לְאַלֵץ

שם הפעולה: אִילוּץ

דוגמאות:

בגלל אילוצים שלא תלויים בנו נאלצנו לבטל את התכנית.

הטיול התבטל בגלל אילוצי מזג האוויר.

הוא לא מצא עבודה בעיר שלו. הוא נאלץ לנסוע בכל בוקר שעתיים לעבודה.

הם נאלצו למכור את הבית בגלל חובות לבנק.

 

הערך נאלץ נמצא בידיעות:

 11.6.1719.10.1730.10.17, 08.11.1720.11.1724.11.1709.12.1726.12.1710.01.1823.04.1828.05.18

29.05.1803.06.1806.06.18,

03.01.1915.05.1920.05.1923.07.19, 04.09.19, 04.12.19, 06.01.20, 21.01.20, 17.05.20, 21.07.20 17.09.20, 25.01.21, 25.01.21, 26.01.21, 18.02.21, 08.04.21, 13.05.21, 01.06.21, 21.06.21, 16.12.21, 06.02.22, 27.06.22, 12.07.22, 13.07.22, 10.08.22, 11.02.24, 25.02.24, 03.03.24

 

נאם

נָאַם – אמר דברים בטקס חגיגי לפני קהל

נְאוּם – דברים חגיגיים שאומרים לפני קהל 

השורש: נ.א.ם

שם הפועל: לִנאוֹם

לִנְאוֹם – לָשֵׂאת נְאוּם

 

דוגמאות:

ראש הממשלה נָאַם באו"ם.

מי כתב את הנאום של ראש הממשלה?

הנשיא נשא נאום בטקס.

הנשיא אובמה הוא נואם גדול.

יש נאומים שנכנסו להיסטוריה.

 

הערך נאם נמצא בידיעות: 21.06.1627.07.1620.12.1629.01.1704.06.1728.06.1710.08.1710.09.1717.09.1719.09.1719.09.17,

23.10.17, 24.10.17, 14.11.17, 22.11.1705.12.17, 06.12.1717.12.1719.12.17, 20.12.1709.01.1822.01.18,

28.01.18, 04.03.1807.03.18, 07.03.1822.04.1815.11.18, 11.12.1816.12.1805.03.1924.03.1919.06.19, 19.09.19, 11.12.19, 23.01.20, 05.02.20, 16.09.20, 07.01.21, 23.05.21, 27.07.21, 02.11.21, 12.12.21, 20.02.22, 21.03.22, 21.03.22, 10.05.22, 12.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 26.12.23, 03.01.24

 

 

 

נאמן

נֶאֱמָן – מסור, לויאלי

שם עצם: נֶאֱמָנוּת

נאמן לעמו, נאמן למולדתו, נאמן לארצו, נאמן לאשתו

בעל נאמן

חבר נאמן

חֶבֶר נֶאֱמָנִים – ההנהלה של ארגון גדול, דריקטורין של ארגון גדול, של אוניברסיטה

 

הערך נאמן נמצא בידיעות: 

22.01.1714.01.1814.02.1824.06.1808.11.1804.06.19, 30.10.19, 31.01.22, 31.01.22, 17.06.22, 30.06.22, 11.07.22, 20.07.22, 03.01.24

 

 

 

 

 

 

 

נאשם

נֶאֱשָם – חשוד שעשה מעשה לא חוקי, נמצא אשם בעשיית מעשה נגד החוק 

השורש: א.ש.ם

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַאֲשִים

כְּתַב אִישוּם: המסמך שמכינים כאשר מחליטים להעמיד אדם למשפט

הִפְנָה אצבע מַאֲשִימָה: אמר: אתה אשם!

 

דוגמאות:

בית המשפט הֶאֱשִים את הנֶאֱשָם ברצח.

הוא מוּאֲשָם בגניבה.

הנאשם אמר במשטרה ובבית המשפט: לא גנבתי!

 

 01.08.1604.09.1608.09.1627.10.1607.11.1606.12.1622.01.1701.02.17

26.03.17, 25.04.1710.05.1710.08.1720.11.1728.11.1727.12.1714.01.1815.01.18

01.02.1806.02.1818.02.1808.04.18, 10.04.1822.04.1823.04.1819.06.1824.06.1828.01.1928.02.1928.02.19,

 22.05.1930.05.1924.06.19,

17.07.19, 25.07.19, 26.09.19, 29.10.1921.11.19, 24.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 20.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 18.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 03.05.20, 04.05.20, 07.05.20, 20.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 24.05.20, 05.07.20, 12.11.20, 29.11.20, 07.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 23.02.21, 08.03.21, 14.03.21, 05.04.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 21.10.21, 07.11.21, 14.11.21, 19.11.21, 13.01.22, 02.02.22, 01.03.22, 16.03.22, 25.05.22, 11.08.22, 18.10.23, 26.10.23, 10.12.23, 19.12.23, 04.01.24, 14.01.24, 25.01.24, 18.02.24, 20.02.24

 

נבט

נֶבֶטצמח בראשית הצמיחה

רבים: נְבָטִים

השורש: נ.ב.ט

שם הפועל: לִנְבּוֹט

שם הפעולה: נְבִיטָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַנְבִּיט

שם הפעולה: הַנְבָּטָה

 

הערך נבט נמצא בידיעות: 10.10.19

 

 

 

נביא

נָבִיא – אדם שאומר מה יהיה בעתיד

          אדם המדבר בשם הנביא 

נְבִיא אמת

נְבִיא שקר

השורש: נ.ב.א

שם הפועל: לְנַבֵּא

שם הפעולה: נִיבּוּי

שם עצם: נְבוּאָה

הנביאים בתנ"ך: ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל

חלקי התנ"ך: תורה, נביאים, כתובים

דוגמאות:

קשה לנבא את העתיד.

נביא אומר דברי נבואה.

אני מקווה שהנבואה שלך תתגשם.

הנבואה לא התקיימה.

המוסלמים מאמינים בנביא מוחמד.

פתגמים:

אין נָבִיא בְּעִירוֹ – קשה לאדם להצליח בסביבה הקרובה שלו. לפעמים קל לו יותר להצליח בעיר רחוקה.

הנבואה ניתנה לשוֹטִים – רק טיפשים חושבים שהם יכולים לנבא את העתיד.

 

הערך נביא נמצא בידיעות: 26.07.1711.12.17, 03.11.20, 25.01.21, 22.06.2107.04.22

 

נבע

נָבַע – יצא מתוך משהו

השורש: נ.ב.ע

שם הפועל: לִנְבּוֹעַ

שם הפעולה: נְבִיעָה

 

דוגמאות:

המעיין נובע מהאדמה.

הדברים נובעים להלב.

הדבר הנובע מכעס.

 

הערך נבע נמצא בידיעות: 25.02.1817.05.1806.08.1824.11.18, 17.03.20, 20.04.21, 02.01.22, 11.01.22, 23.10.23, 26.10.23, 25.12.23, 11.02.24, 21.02.24