Browsing Archives

ניסה

נִיסָה – עשה משהו כדי לבדוק אם הוא טוב ומתאים, בדק

השורש: נ.ס.ה

שם הפועל: לְנַסוֹת

שם הפעולה: נִיסוּי

שם עצם: נִיסָיוֹן

הפועל בבניין הִתפעל: הִתנַסָה

 

דוגמאות:

ניסיתי כבר כמה פעמים לדבר אתו. הוא לא רוצה לדבר אתי.

ניסיתי את התרופה הזאת. היא מצוינת.

במעבדה לבוטניקה עורכים ניסויים בצמחים.

זהו בית ספר נִיסוּיִי.

זאת תכנית ניסיונית. אם היא תצליח – יפעילו אותה בכל מקום.

יש לו ניסיון של עשר שנים כמורה.

אף פעם לא התנסיתי בחיים בקיבוץ.

 

הערך ניסה נמצא בידיעות:

 05.09.16 27.11.1611.12.1612.12.1621.12.1617.01.1722.01.1726.01.1707.02.17,

20.03.1730.03.1706.04.1718.04.1706.06.1704.09.1706.09.1711.09.17, 27.09.1717.10.1724.10.17,

24.10.1729.10.1705.11.1720.11.1723.11.1724.11.1725.12.1728.01.18, 29.01.1807.02.1808.02.18,

13.02.1819.02.1807.03.1811.03.1811.03.1814.03.1825.03.1811.04.18,

 15.05.1803.06.1803.06.18

04.06.1805.06.1806.06.1819.06.1816.10.1811.11.1822.01.1901.04.19

20.05.1922.05.1904.07.1911.07.19, 29.07.19, 07.08.19, 10.10.1918.11.19, 28.11.19, 08.12.19, 25.01.20, 17.03.20, 19.05.20, 03.06.20, 15.07.20, 21.07.20, 27.07.20, 29.07.20, 15.09.20, 20.10.20, 26.10.20, 02.11.20, 10.11.20, 16.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 01.12.20, 15.12.20, 26.01.21, 02.02.21, 06.02.21, 09.02.21, 09.02.21, 02.03.21, 16.03.21, 27.04.21, 19.05.21, 22.06.21, 29.09.21, 12.10.21, 09.11.21, 10.11.21, 23.11.21, 25.11.21, 28.12.21, 05.01.22, 11.01.22, 11.01.22, 12.01.22, 19.01.22, 31.01.22, 27.02.22, 16.03.22, 21.03.22, 24.03.22, 20.06.22, 21.07.22, 25.07.22, 30.10.23, 15.11.23, 30.01.24, 01.02.24, 14.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 19.03.24, 19.06.24