Browsing Archives

נזקק

נִזקָק – אדם עני שאין לו כסף וצריך לעזור לו

נִזקָק, נִזקֶקֶת, נִזקָקִים, נַזקָקוֹת

זָקוּק ל – צָרִיך

זָקוּק, זְקוּקָה, זְקוּקִים, זְקוּקוֹת

שם הפועל בבניין הִתְפעל: הִזְדַקֵק ל… 

דוגמאות:

הוא תורם כסף ואוכל לנזקקים.

אני זקוק לעזרה. מי יכול לעזור לי?

אני זקוק למילון עברי – עברי.

אני לא זקוק למשקפיים.

הילדים גדלו, אבל הם זקוקים לי.

בפורים נותנים מתנות לנִזקָקִים.

קח את המטריה, אולי יירד גשם ותִזדַקֵק לה!

 

הערך נזקק נמצא בידיעות:

 02.09.1613.10.1605.12.1602.08.1701.10.1711.03.1820.03.1823.05.18, 10.10.19, 05.12.19, 16.12.19, 13.07.20, 29.07.20, 18.02.21, 08.04.21, 11.04.21, 17.06.22, 12.07.22, 25.02.24