Browsing Archives

נופש

נוֹפֶש – חופשה בבית מלון, מנוחה 

השורש: נ.פ.ש

שם הפועל: לִנפּוֹש

דוגמאות:

הם יוצאים באוגוסט לנופש עם חברים באילת.

יש להם בית נופש בגליל.

אנחנו נוסעים לכפר נופש בהולנד.

אני אוהבת לנפוש בבית. זה הנופש האידאלי בשבילי.

 

הערך נופש נמצא בידיעות: 15.10.1712.11.1708.04.1806.06.1824.06.18, 25.07.19, 21.06.20, 26.07.20, 23.06.21

 

נורא

נוֹרָא – רע, מפחיד

בסלנג: מאוד

השורש: י.ר.א

הימים הנוראים – עשרת הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים

איום ונורא – רע מאוד

 

דוגמאות:

הסרט היה נורא. יצאנו באמצע. הוא גם נורא ארוך.

אני חושב שהיא נורא יפה. הוא אומר שהיא נורא טיפשה.

אני נורא רעב. מה יש לאכול?

אל תבכה, לא נורא! נקנה גלידה אחרת.

 

הערך נורא נמצא בידיעות: 04.04.1724.11.1726.11.17, 25.01.20, 06.08.20

 

 

 

 

 

נותר

נוֹתַר  נשאר

השורש: י.ת.ר

שם הפועל: לְהִיווָתֵר

 

דוגמאות:

אחרי המלחמה הוא נותר לבדו.

הבית נהרס כולו. לא נותר דבר.

אין לי ברירה. לא נותר לי אלא לבצע את בקשתו.

 

הערך נותר נמצא בידיעות: 10.08.1616.08.1602.09.1630.10.1616.01.1729.05.1706.09.1701.01.1818.11.18,

30.12.1831.12.1817.06.1924.06.19, 04.08.20, 07.01.21, 05.05.21, 18.07.21