Browsing Archives

נדיב

נָדִיב – אדם שנותן בלב רחב וביד רחבה משלו לאחרים

תכונה: נְדִיבוּת

נַדְבָן – פילנטרופ. אדם שנותן מכספו הרב לאחרים

הברון בנימין רוטשילד הוא הנדיב הידוע. בזיכרון יעקב הקימו את 'גן הנדיב'.

 

הערך נדיב נמצא בידיעות: 05.06.19, 14.03.22, 22.03.22, 11.01.24, 11.03.24

 

נדיר

נָדִיר – לא רגיל, קורה לעתים רחוקות מאוד, נמצא בכמות קטנה מאוד

ההפך: תָדִיר, נָפוֹץ

מקרה נדיר, שם נדיר, תופעה נדירה, מחלה נדירה

 

הערך נדיר נמצא בידיעות: 

19.11.1708.03.1802.07.19, 10.10.19, 12.11.20, 05.01.21, 17.03.21, 25.01.22, 06.02.22, 06.02.22, 03.03.21, 03.03.22, 14.06.22, 14.06.22, 31.12.23, 07.02.24, 20.06.24