Browsing Archives

נבצרות

נִבְצָרוּת – מניעה להמשיך לשמש בתפקיד מסוים לזמן מסוים

נִבצרות זְמנית, נִבצרות מִתמשכת

הפועל בעבר: נִבְצַר

כאשר נבצר מראש ממשלה למלא את תפקידו מסיבות שונות (סיבות בריאות, סיבות משפטיות או אחרות) – הוא יוצא לנבצרות זמנית או מתמשכת וממלאים לו ממלא מקום.

 

הערך נבצרות נמצא בידיעות: 26.11.19, 20.04.21, 03.03.21, 03.03.22, 04.01.25