Browsing Archives

נאשם

נֶאֱשָם – חשוד שעשה מעשה לא חוקי, נמצא אשם בעשיית מעשה נגד החוק 

השורש: א.ש.ם

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַאֲשִים

כְּתַב אִישוּם: המסמך שמכינים כאשר מחליטים להעמיד אדם למשפט

הִפְנָה אצבע מַאֲשִימָה: אמר: אתה אשם!

 

דוגמאות:

בית המשפט הֶאֱשִים את הנֶאֱשָם ברצח.

הוא מוּאֲשָם בגניבה.

הנאשם אמר במשטרה ובבית המשפט: לא גנבתי!

 

 01.08.1604.09.1608.09.1627.10.1607.11.1606.12.1622.01.1701.02.17

26.03.17, 25.04.1710.05.1710.08.1720.11.1728.11.1727.12.1714.01.1815.01.18

01.02.1806.02.1818.02.1808.04.18, 10.04.1822.04.1823.04.1819.06.1824.06.1828.01.1928.02.1928.02.19,

 22.05.1930.05.1924.06.19,

17.07.19, 25.07.19, 26.09.19, 29.10.1921.11.19, 24.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 20.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 18.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 03.05.20, 04.05.20, 07.05.20, 20.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 24.05.20, 05.07.20, 12.11.20, 29.11.20, 07.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 23.02.21, 08.03.21, 14.03.21, 05.04.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 21.10.21, 07.11.21, 14.11.21, 19.11.21, 13.01.22, 02.02.22, 01.03.22, 16.03.22, 25.05.22, 11.08.22, 18.10.23, 26.10.23, 10.12.23, 19.12.23, 04.01.24, 14.01.24, 25.01.24, 18.02.24, 20.02.24, 22.05.24, 27.06.24