Browsing Archives

מאגר

מַאֲגָר (ז') – רִיכּוּז; מקום אֲגיִרָה של מים או של חומרים שונים כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם בעתיד.

למשל:

מאגר מים, מאגר נְתוּנִים, מַאַגרֵי מידע, מאגר תמונות, מאגר חומרי לימוד.

השורש: א.ג.ר

שם הפועל: לֶאֱגוֹר

שם הפעולה: אֲגִירָה

אוגרים מים, אוגרים כסף, אוגרים מזון, אוגקים כוחות

דוגמאות:

לביטוח הלאומי יש מאגר נתונים על כל התושבים במדינה. 

הוא אוגר כל דבר. הוא לא זורק שום דבר. הבית שלו נראה כמו מחסן. אשתו כועסת…

 

הערך מאגר נמצא בידיעות: 26.07.1604.09.1711.03.18

 

מאושפז

מְאוּשפָּז חולה שנמצא בבית חולים

שם הפועל בבניין פיעל: לְאַשפֵּז

שם הפעולה בבניין פיעל: אִשפּוּז 

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתאַשפֵּז

 

דוגמאות:

הוא מאושפז בבית החולים כבר שבוע.

הרופא החליט לאשפז את החולה לבדיקות.

אחרי הניתוח הוא היה מאושפז שבוע.

הוא בחר להתאשפז בבית חולים פרטי.

מחיר יום אשפוז הוא גבוה מאוד.

הרופא הציע למשפחה לאשפז את האב בבית חולים פסיכיאטרי. האב סירב להתאשפז. 

בבתי חולים יש מחלקות אִשפּוז יום – החולים באים לבית החולים בבוקר, מקבלים טיפול וחוזרים לישון בבית.

בסלנג:

אם אמשיך לעבוד במקום הזה עם הבוס הזה והלחץ הזה יצטרכו לאשפז אותי (בבית חולים פסיכיאטרי).

אתה נורמלי?! נדמה לי שאתה צריך אשפוז! 

במסורת היהודית:

האורחים שמגיעים לפי המסורת לבקר בסוכה בחג הסוכות נקראים אוּשפִּיזִין.

 

הערך מאושפז נמצא בידיעות: 08.07.16, 08.07.1604.09.16, 18.09.1622.11.1619.01.1722.01.1729.03.17,

04.05.1705.06.1715.06.1723.07.1721.11.1723.01.1812.02.1813.02.1827.02.18, 27.02.1808.03.1827.04.1821.05.1801.07.1803.07.18, 14.08.1817.12.1824.01.1920.02.1926.02.1927.02.19,

03.04.19, 01.08.19, 10.10.19

 

מאמץ

מַאֲמָץ – עבודה קשה

שם הפועל: להתאַמֵץ

 

דוגמאות:

הוא רץ 5 קילומטרים בלי כל מאמץ.

כדי להצליח צריך להתאמץ.

הם עבדו קשה כדי לסיים את הלימודים, אבל המאמץ היה כדאי.

 

הערך מאמץ נמצא בידיעות: 27.07.1606.09.1622.11.1624.11.1627.11.1618.12.1620.04.1703.07.1720.07.17

25.07.1729.10.1730.10.1707.12.1709.12.1704.06.1817.06.1810.07.1811.10.1818.10.1818.11.18,

28.01.1903.02.1904.04.1920.05.1904.07.1917.07.19, 07.08.19

 

 

מאסר

מַאֲסָר – ישיבה בבית סוהר

מאסר עולם

השורש: א.ס.ר

מאסר על תנאי – אם הנאשם יעשה שוב את המעשה הרע הוא ייכנס לכלא

 

הערך מאסר נמצא בידיעות: 06.12.1622.12.1601.02.1713.07.1731.07.1706.08.1709.08.1714.08.1728.09.17,

30.11.1728.01.1801.02.1807.02.1820.03.1809.05.1814.06.1819.06.1827.02.19

 

 

 

 

 

מאפה

מַאֲפֶה – מאכל מבצק, שאופים אותו בתנור

רבים: מַאֲפִים

מאפה מתוק

מאפה מלוח

בבתי קפה רבים מגישים קפה וּמַאֲפֶה.

השורש: א.פ.ה

שם הפועל: לֶאֱפוֹת

שם פעולה: אֲפִייָה

שם תואר: אָפוּי

אופים לחם בתנור במאפייה וגם בבית

אופים עוגות בתנור בקונדיטוריה ובבית

אבקת אפייה

יש עוגות אפויות ויש עוגות לא אפויות

 

הערך מאפה נמצא בידיעות: 02.09.16