Browsing Archives

מתח

מֶתַח מצב של לחץ וסקרנות בגלל אי ידיעת העתיד

השורש: מ.ת.ח

שם הפועל בבניין קל: לִמְתוֹחַ

סיפור מתח

סרט מתח

וגם: מתח נפשי

מתח חשמלי

שם תואר: מָתוּּח

שם עצם: מְתִיחוּת

דוגמאות:

אגתה כריסטי כתבה ספרי מתח.

אלפרד היצ'קוק בִייֵם סרטי מתח.

אני לא אוהבת סרטי מתח. 

הוא כל הזמן במתח. הוא צריך לקחת כדור הרגעה!

הוא מתוח לפני המבחן.

אתה מותח אותי! סַפֵּר כבר מה קרה!

הילד 'מתח' את אמא ואמר לה שנכשל במבחן במתמטיקה. כעבור עשר דקות סיפר לה את האמת: הוא קיבל את הציון הטוב ביותר בכיתה.

 

הערך מתח נמצא בידיעות: 25.07.1709.05.1814.05.1821.06.1812.12.1801.04.19, 03.09.19, 06.11.1902.02.20, 17.03.20, 09.07.20, 26.07.20, 26.10.20, 03.11.20, 04.11.20, 07.12.20, 14.12.20, 27.01.21, 18.03.21, 30.05.21, 31.05.21, 09.06.21, 16.02.22, 19.10.23, 14.02.24, 15.06.24

 

מתחם

מִתחָם – אזור או שטח מגודר עם גבולות ברורים המיועד למטרה מסוימת

השורש: ת.ח.ם

שם הפועל: לִתְחוֹם

דוגמאות:

המתחם פתוח רק לעיתונאים.

הבזאר יתקיים במתחם סגור.

 

הערך מתחם נמצא בידיעות:

 18.01.1702.01.1813.02.1823.07.1819.05.19, 31.12.192.12.19, 06.02.20, 31.03.20, 19.04.20, 16.02.21, 18.04.21, 06.06.21, 15.07.21, 08.08.21, 24.10.21, 03.02.22, 05.07.22, 18.12.23 12.03.24, 29.05.24, 29.05.24, 04.07.24