Browsing Archives

משרד הפנים

מִשְׂרַד הפְּנִים – Ministry of Interior

משרד הפנים הוא משרד ממשלתי האחראי על השלטון המקומי; על רישוי עסקים, חופי הרחצה, החלת שעון הקיץ ועוד.

בשנת 2008 הוקמה רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול אשר באחריותה נמצא כל נושא המעמד האישי בישראל הכולל: תעודות זהות, דרכונים, אשרות כניסה ושהייה בארץ (ויזה).

 

הערך משרד הפנים נמצא בידיעות: 04.07.22