Browsing Archives

מרכז

מֶרְכָּז – center

שם תואר: מֶרְכָּזִי

השורש: ר.כ.ז

שם הפועל בבניין פיעל: לְרַכֵּז

שם תואר: מְרוּכָּז

שם הפעולה בבניין פיעל: רִיכּוּז

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְרַכֵּז

שם עצם: תַרְכִּיז  – מיץ מְרוּכָּז מפירות. תַרְכִּיז רימונים, תרכיז אננס

 

דוגמאות:

הם גרים במקום מרכזי בעיר, ליד התחנה המרכזית.

המורה רִיכְּזָה את ההורים והילדים כדי לדבר איתם לקראת הטיול.

כשאני עייף קשה לי להתרכז בשיעור.גם כשיש רעש מסביב קשה לי להתרכז.

אני עייף, אני לא מרוכז.

הילד מְרוּכָּז רק בעצמו ובטלפון שלו…

רַכֵּז את הנְתונים ושלח לי את כל החומר בִּמְרוּכָּז. לא בכל יום חלק אחד…

 

הערך מרכז נמצא בידיעות:

 09.05.1825.06.1824.10.1825.10.1805.11.1805.11.1802.12.1802.12.18

18.12.18,

27.12.1814.02.1924.03.1926.03.1929.04.1902.05.1906.06.1917.06.19,

 02.07.1904.07.19, 07.11.19, 16.09.20, 17.11.20, 18.01.21, 24.01.21, 24.01.21, 09.02.21, 29.07.21, 11.11.21, 05.01.22, 14.02.22, 16.06.22, 25.07.22, 01.03.24, 02.04.22