Browsing Archives

מרוץ

מֵרוֹץ – תחרות ריצה

השורש: ר.ו.ץ

שם הפועל: לָרוּץ

שם הפעולה: רִיצָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָרִיץ

שם הפעולה בבניין הפעיל: הֲרָצָה

מֵרוץ מרתון

וגם: מֵרוץ נגד הזמן

מֵרוץ בחירות

 

הערך מרוץ נמצא בידיעות: 09.10.1606.11.1622.03.17, 31.10.1710.01.1806.05.1808.10.18, 14.11.18, 07.03.24