Browsing Archives

מציל

מַצִיל  עוזר למישהו לצאת מסכנה, מציל חיים של מישהו, מציל מישהו ממוות.

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

מקצוע: מַצִיל בחוף הים או בבריכה

קריאת הצלה  s.o.s : הַצִילוּ !!!!!!

דוגמאות:

נוצרים רבים הצילו יהודים בתקופת השואה.

הרופא הציל את חייו של הפצוע.

הדיאטה הצילה אותו.

אסור להתרחץ בחוף או בבריכה ציבורית בלי מציל !!!

פתגם:

כל המַציל נפש אחת בישראל – כאילו הִציל עולם ומלואו.

 

הערך מציל נמצא בידיעות:

 01.07.19, 15.10.20, 19.10.20, 27.06.22