Browsing Archives

מערכת

מַעֲרֶכֶת – סֶט פריטים וגופים שיש להם משהו משותף והם פועלים יחד

                system

למשל:

מערכת החינוך; מערכת הבריאות (כל בתי החולים וקופות החולים); מערכת הביטחון

וגם:

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלים (צלחות, כוסות) מקרמיקה

מערכת שעות (בבית הספר)

מערכת עיתון (האנשים שכותבים ועורכים את העיתון)

מַעֲרֶכֶת חוֹרְפִּית (מזג אוויר חורפי: גשם, רוח, שלג)

מַעֲרַך מטוסים – כל המטוסים של המדינה

מַעֲרַך שִיעוּר – תכנית השיעור שהמורה מכין

עֶרְכָּה – set, kit

עֶרְכַּת עֶזרה רִאשונה

 

הערך מערכת נמצא בידיעות: 

26.07.1603.12.16, 26.01.1714.03.1715.03.1703.07.1717.07.1720.07.1726.09.17,

31.10.1706.12.1704.01.1823.01.1828.01.1831.01.1804.02.1818.02.1826.02.18, 13.03.1807.05.18,

10.05.1813.05.1823.05.1803.07.1807.10.1822.11.1816.12.1820.12.1808.01.19, 29.07.19, 30.10.19, 31.10.19, 12.11.19, 08.12.19, 08.12.19, 17.03.20, 24.03.20, 31.03.20, 03.06.20, 20.07.20, 31.08.20, 23.11.20, 05.01.21, 04.05.21, 30.05.21, 08.06.21, 23.11.21, 15.12.21, 21.12.21, 04.01.22, 18.01.22, 19.01.22, 19.01.22, 30.01.22, 08.02.22, 09.02.22, 23.02.22, 15.03.22, 18.05.22, 19.05.22, 31.07.22, 03.08.22, 10.08.22, 21.11.23, 18.12.23, 26.01.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת החינוך

מַעֲרֶכֶת הַחִינוּך – כל מוסדות החינוך והלימוד במדינה: בתי ספר, גני ילדים,

סמינרים, אולפנים

מַעֲרֶכֶת – סֶט פריטים וגופים שיש להם משהו משותף והם פועלים יחד

למשל:

מערכת החינוך; מערכת הבריאות (כל בתי החולים וקופות החולים); מערכת הביטחון

וגם:

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלים (צלחות, כוסות) מקרמיקה

מערכת שעות (בבית הספר).

מערכת עיתון (האנשים שכותבים ועורכים את העיתון)

 

הערך מערכת החינוך נמצא בידיעות: 14.11.1630.11.1605.12.1621.12.1624.01.1729.01.1715.03.1720.03.17,

 18.06.1718.07.1703.09.17, 03.09.1706.09.1716.10.1724.12.1725.12.17, 09.01.1821.03.18, 24.05.18,

18.07.1806.11.18, 19.03.20, 25.03.20, 03.06.20 29.10.20, 24.11.20, 03.12.20, 08.02.21, 07.04.21, 08.04.21, 18.04.21, 06.05.21, 11.07.21, 05.10.21, 09.11.21, 06.12.21, 19.01.22, 27.01.22, 08.02.22, 03.04.22, 04.03.24