Browsing Archives

מסורת

מַסוֹרֶת  –  טרדיציה, מנהג שעובר מאב לבן, מדור לדור

השורש: מ.ס.ר

שם תואר: מַסוֹרתִי

כל דור מוסר את המנהגים לדור הבא.

חלק מהישראלים אינם מקיימים את כל המצוות אבל שומרים על המסורת ומקיימים מנהגים רבים. הם אנשים מַסוֹרתִיִים.

דוגמאות:

הוא לא דתי ולא חילוני. הוא מסורתי.

במשפחה שלנו יש מסורת: בכל יום הולדת עורכים ארוחה משפחתית. התפריט נבחר על ידי חתן השמחה.

 

הערך מסורת נמצא בידיעות: 16.05.16, 10.07.1608.08.1602.09.1605.12.16 14.12.1609.02.17, 12.02.1719.03.17

24.04.1715.06.1707.12.1715.12.1728.12.1722.01.1814.02.1825.02.1808.03.1810.04.1815.04.18,

13.05.1804.06.1805.06.1828.06.1808.08.1804.10.18, 02.12.1807.05.1931.05.1903.06.1911.06.1927.06.19,

15.17.19, 04.08.19, 03.10.19, 05.12.19, 29.04.20, 30.04.20, 21.05.20

 

 

 

 

 

 

 

 

מסיק

מָסִיק – קטיף זיתים

בסמיכות: מְסִיק זיתים

בעברית פעלים מיוחדים לפעולות איסוף חקלאיות:

קָטִיף: פירות קוֹטפִים

בָּצִיר: ענבים בּוצרִים

קָצִיר: חיטה קוצרִים

מָסִיק: זיתים מוֹסקִים

גָדִיד: תמרים גוֹדדִים

אֲרִייָה: תאנים אוֹרִים

 

הערך מסיק נמצא בידיעות: 25.10.16
 

מסך

מָסַך – וילון, משהו שמסתיר

רבים: מַסָכִּים

מסך פלסמה, מסך הטלוויזיה

המסך הקטן – מסך הטלוויזיה

מסך אש, מסך עשן

מסך הברזל – על ברית המועצות לשעבר

בתיאטרון מרימים את המסך בתחילת ההצגה ומורידים את המסך בסופה.

המסך ירד – זה סוף הדבר

 

הערך מסך נמצא בידיעות:  07.08.1621.05.1806.06.1829.11.1816.01.19, 22.07.19, 09.02.20, 17.03.20

 

מסע

מַסָע (ז') נסיעה או הליכה למקום רחוק

רבים: מַסָעוֹת

מסע בחירות – קמפיין

מסע תַעֲמוּלָה – פרופגנדה

בצה"ל: מסע כּומתָה – מסע שבסיומו מקבלים את הכומתה (הכובע) של היחידה

מסע אלונקה – מסע שבו סוחבים "פצועים" על אלונקה 

 

הערך מסע נמצא בידיעות: 26.07.1612.12.1621.12.1631.01.1718.04.1722.04.1723.04.1724.04.1730.04.17,

07.05.1710.11.1715.12.1706.01.1807.02.18, 07.03.1829.07.1830.07.18, 06.11.1807.11.1821.02.1915.05.19,

21.05.1902.06.19, 08.12.19