Browsing Archives

מנותק

מְנותָק –  לא מְחוּבָּר

השורש: נ.ת.ק

הפועל מופיע כפועל אקטיבי בבניין פיעל: לְנַתֵק

                  כפועל פסיבי בבניין הופעל: להיות מְנוּתָק

                  כפועל רפלקסיבי בבניין התפעל: לְהִתנַתֵק

מנתקים חיבור למים, לחשמל, לטלפון. מנתקים קשר עם חברים.

דוגמאות:

הם לא שילמו את חשבון המים בזמן. העירייה הודיעה להם שהחליטה לְנַתֵק אותם מאספקת המים.

אם לא ישלמו את החשבון, הם יְנוּתקוּ בתחילת החודש הבא.

לפני שיוצאים מהבית לחופשה מנתקים את המכשירים החשמליים (רק לא את המקרר…).

שיחת הטלפון עם בתי הִתנַתקָה באמצע. התקשרתי שוב.

החלטתי להתנתק מחברת הכבלים. ביקשתי שינתקו אותי מיד. הם ממהרים לחבר ולא ממהרים לנתק…

שנים לא דיברתי עם חברתי מבית הספר. הקשר התנתק. אני אשמח לחדש את הקשר.

הראש שלו בעבודה. הוא מנותק ממה שקורה בבית.

הוא "אסטרונאוט". הראש שלו בעננים. הוא מנותק מהמציאות.

 

הערך מנותק נמצא בידיעות: 29.10.17

 

מניע

מֵנִיעַ (ז')  סיבה לפעולה, גורם 

מֵנִיעַ (פ') – גורם למשהו לנוע, לזוז

השורש: נ.ו.ע

שם הפועל: לְהָנִיעַ

דוגמאות:

מה מניע אותו? כסף? אינטרס אחר?

המשטרה עצרה חשוד ברצח. לא ידוע מה היה המניע לרצח. פלילי? לאומני?

רבים מקווים שאפשר להניע את תהליך השלום.

כואבת לו היד. קשה לו להניע אותה. כל תנועה כואבת לו. 

 

הערך מניע נמצא בידיעות: 26.07.1603.10.1706.11.1710.11.1707.12.1723.04.1829.01.1919.03.19, 04.08.19, 11.12.19, 19.12.19, 10.05.22

 

מנע

מָנַע – לא אִפשר למשהו לקרות, עשה משהו כדי שהדבר לא יקרה

         מונעים ממישהו לעשות משהו

השורש: מ.נ.ע

שם הפועל: לִמְנוֹעַ

שם הפעולה: מְנִיעָה

(ראו גם הערך: נִמנַע)

דוגמאות:

זהירות מונעת אסון!

רְפוּאָה מוֹנַעַת חוסכת כסף רב וסבל רב.

אני לא מונעת ממך לנסוע, אבל מבקשת שלא תיסע.

אני עושה הכול כדי למנוע כישלון.

אסון גדול נִמנַע בזכות הערנות של נהג האוטובוס.

אפשר למנוע תאונות דרכים?

אפשר היה למנוע את התאונה.

 

הערך מנע נמצא בידיעות:

31.05.16, 03.07.1603.07.1624.07.1608.10.1626.10.1630.10.1630.10.1615.11.1617.11.1622.11.1604.12.1606.12.16

07.12.1606.01.17

01.02.1708.02.1712.02.1705.04.1706.04.1704.06.1706.07.1711.12.17,

 18.12.1704.01.1805.02.1813.02.1806.06.1811.06.1814.08.1808.10.1821.10.18, 23.10.1805.11.1813.11.1819.12.18

24.02.1928.02.1922.05.1922.05.1903.07.1922.07.19, 07.10.19, 28.10.19, 29.10.19, 10.11.19, 26.11.19, 28.11.19, 08.12.19, 09.12.19, 15.12.19, 18.12.19, 22.12.19, 06.01.20, 13.01.20, 09.02.20, 09.02.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.04.20, 19.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 28.05.20, 29.06.20, 23.07.20, 02.08.20, 16.11.20, 01.12.20, 08.12.20, 16.12.20, 22.12.20, 15.02.21, 22.02.21, 01.03.21, 22.03.21, 04.05.21, 10.06.21, 21.06.21, 22.06.21, 28.06.21, 14.07.21, 02.09.21, 09.09.21, 06.10.21, 10.10.21, 12.10.21, 24.10.21, 31.10.21, 08.11.21, 21.11.21, 25.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 29.12.21, 11.01.22, 25.01.22, 27.01.22, 30.01.22, 13.03.22, 20.03.22, 21.03.22, 08.05.22, 10.05.22, 22.05.22, 09.06.22, 17.06.22, 21.07.22, 19.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 13.11.23, 19.11.23, 04.12.23, 06.12.23, 16.12.23, 16.12.23, 17.12.23, 04.01.25, 09.01.24, 28.01.24, 06.02.24, 07.02.24, 11.02.24, 12.02.24, 04.03.24, 06.03.24, 07.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 15.04.24