Browsing Archives

מנה (פועל)

מָנָה – סָפַר

השורש: מ.נ.ה

שם הפועל: לִמנוֹת – לִספּוֹר

שם הפעולה: מִנְייָן

ביהדות: מניין – עשרה גברים הדרושים לתפילה

במוֹנִית יש מוֹנֶה שאומר כמה עלינו לשלם.

גם בשעון החשמל והמים יש מונה.

 

דוגמאות:

המורה מָנָה את מספר התלמידים שיצאו לטיול.

מָנִיתִי את הכסף ליד הקופה.

הכיתה מוֹנָה 40 ילד.

הקניון מוֹנֶה מאה חנויות.

עשרה גברים לתפילה הם מִנייָן.

מניין ההרוגים ברעידת האדמה – מאה.

 

הערך מנה נמצא בידיעות: 22.08.1605.10.16, 13.10.1621.11.1611.01.1710.07.1711.07.1730.08.1706.09.17, 15.10.1714.11.1715.11.17, 11.01.18, 01.02.1813.03.1814.03.1816.04.18, 05.06.18, 03.10.1814.02.1907.05.19, 10.09.19, 27.11.19, 15.12.19, 31.12.19, 12.01.20, 11.02.20, 17.02.20, 09.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 26.04.20, 26.05.20, 05.08.20, 30.09.20, 11.04.21, 11.04.21, 11.04.21 , 04.07.21, 18.07.21, 17.11.21, 01.05.22, 01.05.22, 27.05.22, 11.08.22, 15.01.24, 12.05.24