Browsing Archives

מכרה

מִכְרֶה – מערה תת קרקעית שבה מוציאים מחצבים מהאדמה, Mine

רבים: מִכְרוֹת

השורש: כ.ר.ה

שם הפועל: לִכְרוֹת

כּוֹרֶה – אדם שעובד במכרה

מִכְרֵה פחם

מִכְרֵה נחושת

מִכְרֵה יהלומים

מִכְרֵה זהב

מכרה זהב, בהשאלה: עסק רִווחי מאוד. החנות הזאת היא מִכְרֵה זהב.

 

הערך מכרה נמצא בידיעות: 28.01.19