Browsing Archives

מימש

מִימֵש – הגשים, הביא לידי ביצוע

השורש: מ.מ.ש

שם הפועל: לְמַמֵש

שם הפעולה: מִימוּש

שם עצם, תואר הפועל: מַמָּש

שם תואר: מַמָשִי

מְמַמְשִים תוכנית, מְמַמְשִים הבטחה, מְמַמְשִים רְווָחִים

 

הערך מימש נמצא בידיעות: 20.11.1709.12.1719.03.1819.07.1816.12.1828.01.1904.03.1904.04.1907.04.19, 24.02.20, 03.03.20, 04.08.20

 

 

 

 

מין

מִין   סוג,

        גֶ'נדר  – זכר או נקבה

        סֶקס

שם תואר: מיני – סֶקְסִי

יַחֲסֵי מין

הַטְרָדָה מִינִית

ארבעת המינים (סוכות): לולב, אתרוג, הדס, ערבה

 

הערך מין נמצא בידיעות: 01.08.1608.09.1608.10.1628.01.1816.05.1818.06.1817.01.19, 25.07.19, 12.08.19, 07.10.19, 10.10.1910.11.19

 

מינה

מִינָה – נתן למישהו תפקיד

שם הפועל: לְמַנוֹת

שם הפעולה: מִינוּי

בבניין פועל: מוּנָה, מְמוּנֶה – מישהו נתן לו תפקיד

דוגמאות:

ראש הממשלה מְמַנֶה שרים. השרים מְמַנִים מנכ"לים.

הוא קיבל מינוי של שופט.

הוא מְמוּנֶה על 500 עובדים.

אם לא תטפל בעניין, אפנה למְמוּנִים עליך! 

 

הערך מינה נמצא בידיעות: 14.07.1602.09.1606.10.162.11.16, 16.11.1614.12.1618.12.1611.01.17, 12.02.1726.03.1726.04.17, 28.05.1722.06.1708.08.1712.09.1702.10.1729.10.1710.11.1717.01.18

18.01.18, 18.01.1819.01.1821.02.1814.03.1820.03.1809.04.1817.05.1810.07.1808.08.1807.10.18,

10.10.1804.11.1825.11.1825.11.1826.11.1802.12.1818.12.1824.12.1813.01.1913.01.19

15.01.1915.01.1917.01.1924.02.1921.05.1903.06.19, 06.06.1913.06.19, 18.06.19, 02.07.1918.12.19, 19.12.19, 22.12.19, 06.01.20, 21.01.20

 

מיפה

מִיפָּה – שִׂרְטֵט ורשם מפה

סָרַק את הגוף בעזרת אולטרה סאונד, ממוגרפיה וכו'

השורש: מ.פ.ה

שם הפועל: לְמַפּוֹת

שם הפעולה: מִיפּוּי

ברפואה: מיפוי עצמות, מיפוי גנטי

 

הערך מיפה נמצא בידיעות: 20.04.17

מירוץ

מֵירוֹץ – תחרות ריצה, תחרות להשיג משהו

רבים: מֵירוֹצים

השורש: ר.ו.צ

שם הפועל: לָרוּץ

שם הפעולה: רִיצָה

מֵירוֹץ מרתון

מֵירוֹץ סוסים

מֵירוֹץ מכוניות

מירוץ לבחירות, מירוץ לנשיאות

המירוץ אחר כסף

מירוץ נגד השעון, מירוץ נגד הזמן

 

הערך מירוץ נמצא בידיעות:

מישש

מִישֵש – נגע באצבעותיו בדבר כדי לבדוק או להרגיש אותו

השורש: מ.ש.ש

שם הפועל: למַשֵש

שם הפעולה: מִישוּש

החושים של האדם: חוש הטעם, חוש הריח, חוש הראייה, חוש השמע וחוש המישוש

הרופא ממשש את הגוף של החולה כדי לבדוק אותו.

מְמַשְשִים בד, בגד

ביטוי:

לְמַשֵש את הדוֹפֶק – לבדוק בעדינות ובשקט מה המצב, מה קורה בנושא מסוים.

 

הערך מישש נמצא בידיעות: 22.06.16

מיתון

מִיתוּן – בכלכלה: תקופה ארוכה יחסית של פעילות כלכלית מואטת בכלל המשק

השורש: מ.ת.ן

מָתוּן – לא קיצוני, בקצב לא מהיר מדי ולא אטי מדי

לְהַמְתִין – לחכות

לְמַתֵן – לדאוג שהדבר ייעשה בצורה שקולה, לא קיצונית

 

הערך מיתון נמצא בידיעות:  03.04.18