Browsing Archives

מידי פעם

מִידֵי פַּעַםלפעמים

אֵי פעם – בזמן כלשהו, בפעם כלשהי

מִידֵי דקה, מִידֵי שעה, מִידֵי יום, מִידֵי שבוע, מִידֵי חודש, מִידֵי שנה

דוגמאות:

 

הוא מבקר את הדודה מידי פעם.

אני פוגשת אותו מידי פעם ברחוב.

אני מאזין לחדשות מידי שעה.

הם מגיעים לביקור בארץ מידי שנה.

ראיתי אותו אי פעם רוקד? 

ביקרתם אי פעם בלונדון?

אם אפגוש אותו אי פעם – אגיד לו מה אני חושב.

 

הערך מידי פעם נמצא בידיעות: 10.09.1728.01.1806.05.1831.01.1901.07.19, 20.11.19, 17.11.21