Browsing Archives

מחזור

מַחזוֹר – דברים שחוזרים על עצמם בסדר קבוע

בכלכלה: מחזור הכספים – כל הכספים שבשוק הכספים

             כל הכסף שעסק "מגלגל" בתקופה מסוימת

ביהדות: ספר תפילות לחגים

בבית הספר: כל התלמידים בני אותו גיל 

בצה"ל: כל החיילים המתגייסים באותו זמן: מחזור יולי, מחזור אוגוסט, מחזור מאי.

בטבע: מחזור החיים

בגוף האדם: מחזור הדם

                 המחזור של האישה, המופיע פעם בחודש – וֶסֶת

 

הערך מחזור נמצא בידיעות: 04.05.1710.051719.11.1726.12.1728.12.1728.12.1728.06.1817.07.1819.07.18

 

מחזמר

מַחֲזֶמֶר מַחֲזֵה-זֶמֶר,  Musical

רבים: מַחֲזוֹת זֶמֶר

לדוגמה: סיפור הפרברים, גְבירתי הנאווה, עֲלוּבֵי החיים 

מַחֲזֶה – טקסט להצגת תיאטרון

מַחֲזַאי – כותב מחזות לתיאטרון (שיקספיר, חנוך לוין)

 

הערך מחזמר נמצא בידיעות: 03.04.1808.04.1805.06.18, 12.06.1823.07.18, 29.07.18, 11.02.19

 

מחיאות כפיים

מְחִיאוֹת כַַּּפַיִים –  מַכִּים בכף יד אחת על כף היד השנייה כדי להביע שמחה, עידוד

השורש: מ.ח.א

שם הפועל: לְִמְחוֹא כף

שם הפעולה: מְחִיאָה, מְחִיאוֹת כף

תְשוּאוֹת – מחיאות כפיים

 

הערך מחיאות כפיים נמצא בידיעות: 23.01.1821.05.18, 09.12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

מחיה

מִחְיָה – כל מה שנחוץ לאדם כדי לחיות, המזון המספק כדי לחיות

יוֹקֶר המִחְיָה – רמת המחירים של אוכל, הלבשה וכו' שהאדם זקוק להם כדי לחיות

מֶרְחַב מִחְיָה – השטח שהאדם זקוק לו כדי לחיות

תְחוּם מִחְיָה – המקום הטבעי שגדלים בו בעלי חיים. בו הם מוצאים את האוכל שלהם

 

הערך מחיה נמצא בידיעות: 31.12.17

 

 

 

 

מחילה

מְחִילָה – סליחה וגם ויתור

השורש: מ.ח.ל

שם הפועל: לִמְחוֹל

מוחלים למישהו על משהו

צירוף: סְלִיחָה ומְחִילָה

במחילה מכבודך…

 

דוגמאות:

היא עזבה אותו. הוא לא מחל לה על כך עד היום.

במחילה מכבודכם, אני מבקש שתכבדו את המקום ולא תדברו בזמן הטקס.

 

הערך מחילה נמצא בידיעות: 13.12.17, 11.12.19

 

 

 

 

 

 

מחיצה

מְחִיצָה קיר דק המחלק אולם או חדר לשני חלקים

ברחבת כותל המערבי בירושלים יש מחיצה בין אזור הגברים לאזור הנשים

רבים: מְחִיצוֹת

חָצַץ – הפריד בין שני דברים על ידי מחיצה

חוֹצֵץ – בקלסר שמים חוצצים צבעוניים בין נושא לנושא.

דוגמה:

אחרי יומיים של סדנה הוּסְרוּ כל המחיצות בין המשתתפים והם דיברו בפתיחוּת.

 

הערך מחיצה נמצא בידיעות: 29.01.17, 06.10.19

 

 

 

 

מחלבה

מַחלָבָה –  מקום שבו מְייַצְרִים חלב וגבינות

רבים: מַחלָבוֹת

סמיכות: מַחְלֶבֶת- , מַחְלְבוֹת-

דוגמאות:

הרפתן חולב את הפרות ברפת ומעביר את החלב למחלבה.

במחלבה מפסטרים את החלב ומכינים ממנו מוצְרֵי חלב: גבינות לבנות וצהובות, יוגורט, מעדני חלב.

בישראל יש כמה מחלבות גדולות וותיקות והרבה מחלבות קטנות.

 

הערך מחלבה נמצא בידיעות:

מחלקה

מַחְלָקָה – department, חלק בבית חולים

בבית חולים: מחלקת נשים, מחלקת ילדים, מחלקה כירורגית, מחלקה פנימית…

בבית אבות: מחלקה סיעודית

בחברה: מחלקת כוח אדם, מחלקת מכירות, מחלקה משפחתית…

במטוס: מחלקה ראשונה, מחלקת תיירים, מחלקת עסקים

באוניברסיטה: מחלקה לפיזיקה, מחלקה למתמטיקה (גם חוג לפיזיקה, חוג למתמטיקה)

 

הערך מחלקה נמצא בידיעות: 11.03.1814.08.1813.12.18