Browsing Archives

מזון

מָזוֹן (ז')  – אוֹכֶל

רבים: מְזוֹנוֹת

שם הפועל: לְהָזִין – לספק אוכל

(בהשאלה) לספק משהו הנחוץ לקיומו או לפעולתו, להזין מחשב בנתונים

מֵזִין – בעל ערך תזונתי, יעיל לבניין הגוף

דוגמאות:

בחנות הזאת מוכרים מזון לבעלי חיים.

יהודים מברכים אחרי האוכל את בִּרְכַּת הַמָזוֹן.

הרופא ממליץ על ספורט ותְזוּנָה נכונה.

הדיאטנית מסבירה אילו מזונות כדאי לאכול. חשוב לאכול את כל אֲבוֹת הַמָזוֹן: חלבונים, פחמימות, ויטמינים, מינרלים.

זו רשת של מזון מהיר. ההמבורגרים שלהם זולים וטעימים.

אחרי הגירושין הבעל משלם לאישה דְמֵי מְזוֹנוֹת.

המפתח לבריאות טובה: אוכל מזין.

הרופא הזין למחשב את הנתונים שהחולה מסר.

הערך מזון נמצא בידיעות:

 07.09.1420.06.16, 15.07.1618.12.1620.03.1706.04.1719.06.1720.07.1720.07.17,

07.08.1715.11.1714.03.1820.03.1817.06.1801.07.1804.07.1810.07.18,

 16.07.1803.10.1824.10.18

13.01.1821.03.1916.06.1924.06.1917.9.19, 17.11.19, 20.11.19, 11.02.20, 16.02.20, 17.03.20, 25.03.20, 23.04.20, 24.04.20, 06.05.20, 16.06.20, 13.07.20, 24.09.20, 25.01.21, 10.02.21, 08.04.21, 11.04.21 , 11.11.21, 15.11.21, 16.11.21, 17.11.21, 16.01.22, 07.02.22, 16.02.22, 16.03.22, 29.03.22, 26.04.22, 19.05.22, 16.06.22, 24.07.22, 21.10.23, 29.10.23, 15.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 17.12.23, 26.12.23, 21.01.24, 01.02.24, 29.02.24, 01.03.24, 17.03.24, 17.03.24, 16.05.24, 14.06.24