Browsing Archives

מזון

מָזוֹן (ז')  – אוֹכֶל

רבים: מְזוֹנוֹת

דוגמאות:

בחנות הזאת מוכרים מזון לבעלי חיים.

יהודים מברכים אחרי האוכל את בִּרְכַּת הַמָזוֹן.

הרופא ממליץ על ספורט ותְזוּנָה נכונה.

הדיאטנית מסבירה אילו מזונות כדאי לאכול. חשוב לאכול את כל אֲבוֹת הַמָזוֹן: חלבונים, פחמימות, ויטמינים, מינרלים.

זו רשת של מזון מהיר. ההמבורגרים שלהם זולים וטעימים.

אחרי הגירושין הבעל משלם לאישה דְמֵי מְזוֹנוֹת.

 

הערך מזון נמצא בידיעות:

 07.09.1420.06.16, 15.07.1618.12.1620.03.1706.04.1719.06.1720.07.1720.07.17,

07.08.1715.11.1714.03.1820.03.1817.06.1801.07.1804.07.1810.07.18,

 16.07.1803.10.1824.10.18

13.01.1821.03.1916.06.1924.06.1917.9.19, 17.11.19, 20.11.19, 11.02.20, 16.02.20, 17.03.20, 25.03.20, 23.04.20, 24.04.20, 06.05.20, 16.06.20, 13.07.20, 24.09.20, 25.01.21, 10.02.21, 08.04.21, 11.04.21 , 11.11.21, 15.11.21, 16.11.21, 17.11.21, 16.01.22, 07.02.22, 16.02.22, 16.03.22, 29.03.22, 26.04.22, 19.05.22, 16.06.22, 24.07.22