Browsing Archives

מועצה

מוֹעָצָה – קבוצת אנשים שנִבחרה כדי לנהל או לקבל החלטות

מועצה מקומית, מועצה אזורית

מועצה דתית

מועצת הביטחון של האו"ם

ברית המועצות (לשעבר)

לפני קום המדינה: מועצת העם הזמנית

המועצה להשְׂכלה גבוהה

 

הערך מועצה נמצא בידיעות:

 10.11.1729.01.1811.04.1816.04.1830.04.1824.05.1819.06.18,

 28.06.18, 19.07.1809.08.1806.09.1829.10.1830.10.1804.06.1911.07.19, 22.10.19, 29.10.19, 29.10.19, 09.01.20, 12.05.20, 05.08.20, 23.09.20, 30.09.20, 14.10.20, 25.10.20, 22.04.21, 02.06.21, 12.10.21, 08.12.21, 10.01.22, 26.01.22, 22.02.22, 02.03.22, 05.04.22, 29.06.22, 17.07.22, 26.02.24, 27.02.24, 26.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצת הביטחון

מוֹעֶצֶת הַבִּיטָחוֹן  של האו"ם –  Security Council

מועצת הביטחון היא אחד הגופים העיקריים של האו"ם. תפקידה הוא לקיים את השלום ואת הביטחון בעולם.

במועצת הביטחון יש חמש חברות קבועות ועשר חברות מתחלפות.

החברות הקבועות: ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, צרפת וסין.

למדינות הקבועות יש זכות וטו בהצבעה במועצה.

 

הערך מועצת הביטחון נמצא בידיעות: 29.08.17, 04.09.17, 10.04.18, 11.04.18, 15.04.1803.06.18, 29.11.20, 22.02.22, 10.12.23, 21.02.24