Browsing Archives

מועמד

מוּעֲמָד– קנדידט, מי שמעמיד את עצמו לבחירות או לזכייה בתחרות 

מוּעֲמֶדֶת, מוּעֲמָדִים, מוּעֲמָדוֹת

מוּעֲמָדִים לתפקיד, מועמדים לפרס 

מוּעֲמָדוּת – רצון להיבחר לתפקיד

דוגמאות:

יש שני מועמדים לפרס.

יש חמישה מועמדים ומועמדות לתפקיד. 

לפני הבחירות המועמדים מבטיחים הבטחות רבות.

הוא הגיש מוּעֲמָדוּת לחברות בקיבוץ.

הוא הסיר את מוּעֲמָדוּתוֹ לתפקיד אחרי שהבין שיש מועמד אחר עם סיכויים טובים יותר.

 

הערך מועמד נמצא בידיעות:

10.07.1627.07.16, 21.08.1629.08.1629.08.1629.08.16, 12.09.1625.09.1626.09.1627.09.1609.10.1609.10.16, 10.10.1606.11.16, 15.11.1622.01.17 26.01.17, 03.04.1724.04.1715.06.1710.07.1712.07.1704.09.1719.09.1724.09.17,

 02.10.1722.10.1715.11.17,

14.01.1824.01.1825.06.1828.10.1812.11.1815.11.1802.12.1828.01.19

11.02.1914.02.19

20.02.1921.02.1924.02.1906.03.1907.03.1907.03.1910.03.1904.04.19

01.05.1921.05.1903.06.19, 28.07.19,

04.08.1905.08.19, 08.08.19, 09.09.19, 17.09.19, 22.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 29.10.19, 21.11.1918.12.19, 14.01.20, 23.02.20, 17.03.20, 12.05.20, 16.06.20, 10.09.20, 22.10.20, 03.11.20, 06.12.20, 13.01.21, 31.01.21, 05.04.21, 07.04.21, 11.04.21, 25.04.21, 28.04.21, 05.05.21, 20.05.21, 02.06.21, 12.08.21, 24.10.21, 14.01.22, 25.04.22, 17.06.22, 12.07.22, 20.12.23, 24.01.24, 14.02.24, 07.03.24, 13.03.24, 27.05.24