Browsing Archives

מדריך

מַדְרִיך – guide, מראה לאחרים את הדרך

השורש: ד.ר.ך

שם הפועל: לְהַדְרִיך

שם הפעולה: הַדְרָכָה

הווה בבניין הופעל: מוּדְרָך

תפקיד: מַדְרִיך

מקצוע: מדריך טיולים

סיור מוּדְרָך

מדריך למשתמש

 

הערך מדריך נמצא בידיעות: 18.04.1719.01.1814.08.1825.10.1802.12.1828.02.19, 29.10.19, 09.06.21