Browsing Archives

מבצע

מִבצָע – אופרציה, operation, פעולה מיוחדת

השורש: ב.צ.ע

 

דוגמאות:

מבצע צְבאִי: מבצע אנטבה, מבצע סיני

בחנות: מבצע הֲנָחוֹתמבצע הוֹזָלָה, מבצע מיוחד

רק היום העגבניות במבצע! מחיר קילוגרם רק 2 שקלים!

לקראת פסח עשינו מבצע ניקיון בכל הבית.

אתמול עברנו דירה. זה היה מבצע לא קל.

חיילים עוסקים בפעילות מִבצָעִית לאורך הגבול. 

 

הערך מבצע נמצא גם בידיעות:

22.03.1625.07.1614.09.1629.09.1606.10.16, 30.10.16, 30.10.16, 31.10.1628.11.1629.11.1604.01.1710.01.1730.01.1702.02.17, 01.10.1702.10.17, 23.10.17, 23.10.1722.01.1807.03.1821.03.1827.04.1810.05.1827.05.1801.07.18,

 04.07.1808.07.1810.07.18,

11.07.1817.07.1825.07.1808.08.1804.10.1802.11.1812.11.1820.11.18

31.12.1813.01.1913.01.1914.01.19,   

15.01.1915.01.1905.02.1924.03.1904.04.1907.05.1903.07.1908.07.19, 25.07.19, 15.09.19, 23.09.19, 04.11.19, 12.01.20, 19.01.20, 04.02.20, 10.02.20, 12.05.20, 25.06.20, 27.07.20, 03.12.20, 03.12.20, 09.12.20, 10.12.20, 16.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 03.01.21, 03.01.21, 19.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 17.03.21, 13.04.21, 29.04.21, 11.05.21, 18.05.21, 19.05.21, 23.05.21, 06.06.21, 15.06.21, 16.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 08.07.21, 05.10.21, 10.11.21, 10.11.21, 21.11.21, 06.12.21, 04.01.22, 16.01.22, 07.02.22, 13.03.22, 21.03.22, 29.03.22, 04.04.22, 05.04.22, 27.04.22, 16.05.22, 02.06.22, 05.07.22, 21.07.22, 31.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 10.08.22, 27.10.23, 09.11.23, 17.11.23, 07.01.24, 07.01.24, 10.01.24, 15.01.24, 27.01.24, 12.02.24, 13.02.24, 13.02.24, 14.02.24, 14.02.24, 14.02.24, 18.02.24, 29.02.24, 05.03.24, 17.03.24, 02.04.24, 04.04.24, 15.04.24, 16.04.24, 24.05.24, 08.06.24, 17.07.24