Browsing Archives

לשכה

לִשכָּה משרד של אדם חשוב 

רבים: לְשָכוֹת

סמיכות רבים: לִשכוֹת-

לִשכַּת ראש הממשלה, לִשכַּת השר, לשכת יושב ראש הכנסת

לִשכַּת תַעֲסוּקָה

לִשכַּת גִיוּס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לִשְכַּת עורכי הדין – האוטוריטה של עורכי הדין בישראל

דוגמאות:

מחפשים עבודה בלִשכוֹת התעסוקה.

החיילים מגיעים ביום הראשון לצבא ללשכת הגיוס.

 

הערך לשכה נמצא בידיעות: 04.09.1625.09.1627.11.1628.11.1603.01.1710.01.1723.01.17, 14.03.1704.05.1710.07.1706.08.17, 18.10.17, 26.10.1730.10.1710.11.1715.11.1726.11.1727.11.17

15.12.1707.01.1826.03.1829.05.1820.06.1817.07.18, 24.07.1802.08.1814.08.1828.10.1808.11.18,

29.11.1817.01.1913.06.1904.07.19, 07.08.1928.10.19, 29.10.19, 31.10.19, 28.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 08.03.20, 01.06.20, 08.10.20, 16.11.20, 24.11.20, 18.01.21, 04.02.21, 18.02.21, 24.02.21, 11.07.21, 13.10.21, 20.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 18.11.21, 18.11.21, 15.12.21, 15.12.21, 06.01.22, 07.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 10.03.22, 10.07.22, 10.08.22, 19.11.23, 27.12.23, 02.01.24, 03.01.24, 15.02.24, 09.03.24, 01.05.24