Browsing Archives

לפיכך

לְפִיכָך – לכן, בשל כך, בשל הסיבה הזאת, בגלל כל מה שנאמר ונכתב קודם

 

דוגמאות:

הוא לא התקבל ללימודי רפואה בארץ. לפיכך התחיל לבדוק אפשרות לימודים באיטליה.

בדקנו את החוזה ע עורך דין ולפיכך החלטנו לא לחתום עליו.

 

במגילת העצמאות של מדינת ישראל מופיעות שתי המילים "ולפיכך נתכנסנו" – הן באות אחרי פירוט הסיבות והרקע להקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל.

מילים אלה הפכו לקלסיקה ופותחים בהן טקסים ואירועים.

 

הערך לפיכך נמצא בידיעות: 21.06.1623.07.19, 18.12.19, 07.11.20, 08.11.20, 08.06.21, 09.11.23, 29.11.23, 18.04.24, 09.05.24