Browsing Archives

למען

לְמַעַן – בִּשבִיל, לְטוֹבַת

דוגמאות:

הוא פועל למען אנשים עניים.

הוא ריגל למען ישראל.

היא אוהבת את ההורים שלה. היא עושה הכול לְמַעֲנָם.

הוא רוצה להיות רופא. הוא מוכן לעבוד קשה מאוד למען השגת המטרה.

אתה עושה את זה למַעַנך. לא למַעֲנִי.

צירוף: למען השם (השם הוא  אחד השמות של אלוהים)

דוגמה:

אולי תבוא כבר, למען השם!

 

הערך למען נמצא בידיעות:

 21.07.1610.11.1622.01.1701.02.1727.03.1730.04.1703.07.17, 16.07.1706.08.1726.10.1724.11.1701.02.1812.03.1819.03.1829.04.18

04.06.1830.12.1807.02.19

03.04.1903.04.19, 27.11.19, 19.12.19, 30.01.20, 29.06.20, 23.07.20, 10.09.20, 22.11.20, 30.12.20, 03.03.21, 09.03.21, 02.05.21, 13.06.21, 14.06.21, 17.06.21, 08.07.21, 09.08.21, 07.11.21, 18.11.21, 31.01.22, 17.02.22, 29.03.22, 18.05.22, 17.06.22, 17.06.22, 30.06.22, 15.11.23, 27.11.23, 03.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 27.01.24, 11.02.24, 11.02.24, 12.02.24, 19.05.24, 19.05.24