Browsing Archives

לחץ

לַחַץ (שם עצם) –  pressure,  כוח

רבים: לְחָצִים

שם תואר: לָחוּץ

דוגמאות:

יש עליי כל הזמן לחצים בעבודה. אני כל הזמן לחוץ.

 – אפשר להיפגש מחר?

 – כן, אבל אני מאוד לחוץ בזמן.

בתקופת בחינות היא בלחץ.

יש לו לחץ בחזה. הוא הלך לחדר מיון.

היא מפעילה עליו לחץ להתחתן. אם היא תמשיך להפעיל לחץ הוא יסכים או יברח?

בזמן הירידה מירושלים לתל אביב הרגשתי לחץ באוזניים.

 

הערך לחץ נמצא בידיעות: 07.03.17, 02.10.1724.11.1706.06.1822.10.1812.02.1917.03.19, 17.03.20, 22.11.20, 16.02.22, 16.12.23, 17.12.23, 14.01.24, 17.01.24

 

לחץ (פועל)

לָחַץ  עלהפעיל כוח על משהו או על מישהו

שם הפועל: לִלחוֹץ

שם הפעולה: לְחִיצָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִילָחֵץ

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַלְחִיץ

דוגמאות:  

הילד לחץ על הבקבוק וכל הקטשופ נשפך על הבגדים שלו.

הוא לא אוהב שלוחצים עליו. הוא עושה את הדברים מצוין, אבל בקצב שלו, בלי לחץ.

היא לחצה עליו לבוא איתה למסיבה. הוא רצה להישאר בבית ולראות משחק כדורסל בטלוויזיה.

הם התחתנו כי ההורים לחצו…

מי לחץ על הכפתור וכיבה את הרדיו?

עוד לְחִיצָה אחת ארוכה – והתינוק בחוץ!!!

הנעליים לא נוחות. הן לוחצות.

למה את כל הזמן לחוצה?!  נגיע בזמן, תירגעי, אל תדאגי!

היא כל הזמן מלחיצה אותו: נו.. אנחנו מאחרים…

הם לחצו ידיים בסוף הפגישה.

 

הערך לחץ נמצא בידיעות:

 06.12.1624.11.1720.02.1821.02.1812.06.1827.12.18, 07.11.19, 27.05.21, 04.08.22, 18.10.23