Browsing Archives

לוי דוד

דוד לוי

1937 – 2024

הצילום: SA'AR YA'ACOV, לע"מ

 

דוד לוי הלך לעולמו

חתן פרס ישראל על מפעל חיים

חבר הכנסת והשר לשעבר דוד לוי הלך לעולָמו אתמול בגיל 86. 

לוי נולד ב-1937 ברבאט שבמרוקו ועלה לישראל בשנת 1957. את חַיָיו בישראל הֵחֵל כפועל בִּנְיָין.

בשנת 1969 נִבחר לכנסת מִטַעַם הליכוד והיה חבר כנסת במשך 37 שנים. אחרי המַהְפָּך בשנת 1977 שבו זָכָה הליכוד, לוי קיבל את תיק הקְליטה והעֲלִייָה במֶמְשַלְתו של מנחם בגין. בהֶמְשֵך היה שׂר חוץ, שר הבִּינוּי והשִיכּוּן וסְגַן ראש הממשלה.

לוי היה מהפוליטיקאים הבּוֹלְטים בישראל. הוא סִימֵל את עֲלִייַת הפוליטיקאים שעלו מארצות המזרח ותושבי עיירות הפיתוח לצמרת הפוליטית. הוא היה מהקולות הבולְטים של שִכְבוֹת המְצוּקָה. הוא דָרַש לְהַצִיב בראש סדר היום הישְּרְאלי נושאי חֶברה ורְוָוחָה.

בשנת 2018 הוא זָכָה בפְרַס ישראל על מִפְעל חַיִים.

לוי הִתְגוֹרֵר בבית שאן. הוא הוֹתִיר אחריו אישה, 12 ילדים, יותר מ-40 נְכָדים ועֶשרות נינים.

 

 

 

בתמונה: פורטרט, ח"כ ושר החוץ דוד לוי, סיעת "גשר" בליכוד, בכנסת ה-14. הצילום: SA'AR YA'ACOV, לע"מ

לוי צביקה

צביקה לוי

 

1948 – 2018

צביקה לוי עם חיילים בודדים (ויקיפדיה)

 

הלך לעולָמו צביקה לוי  

 'האבא של החיילים הבּוֹדְדִים' 

אל"מ במיל' צביקה לוי 'האבא של החיילים הבּוֹדְדִים', חתן פּרס ישראל למִפעל חיים, הלך לעולמו בשבת, שְבועיים לפני יום הולדתו ה-71. במשך עֶשרות שנים טיפל לוי במִסְגֶרֶת התנועה הקיבוצית באלפיֵ חיילים שעלו ארצה ללא משפְּחותיהם, סִייַע להם במְצִיאַת משפחות מְאַמְצוֹת וגִייֵס לְמַעֲנָם מיליונֵי שקלים בתְרוּמוֹת. אלפֵי חיילים זָכוּ לבתים בקיבוצים ולמשפחות מְאַמְצוֹת. הוא טיפל בִּמְסִירוּת גם במשפחות שַכּוּלוֹת.

הרמטכָּ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט והרמטכ"ל המְיועד אלוף אביב כוכבי סָפְדוּ לצביקה: "לֶכְתוֹ היא אֲבֵידָה גדולה לאלפי חיילים וחיילות בודדים שצביקה היה להם לאב שני ולמשפחה. במשך עֶשרות שנים לחם צביקה למען החיילים – עוֹדֵד את עֲלִייָתָם ארצה וסידר להם בית ומשפחות מְאַמְצוֹת". הרמטכ"לים כתבו עוד כי "רוח עשייתו הברוכה תלווה את צה"ל, שמרכין ראש במותו ומשתתף בצַעֲרָם של רַעיָיתוֹ נעמי וילדיו".

ניר מאיר, מַזְכַּ"ל התְנועה הקיבוצית אמר אתמול: צביקה הֵקִים ביחד עם התנועה הקיבוצית וחברֵי הקיבוצים מפעל חיים. אנחנו ממשיכים בדרכו ונמשיך את המפעל הציוני והֶחשוב הזה.

צביקה, תושב קיבוץ יפעת שבעמק יזרעאל, הִתְמוֹדֵד בשנים האחרונות עם מחלת נִיווּן שְרִירִים.

לפני שבוע הִצְלִיחַ לְהַשְלִים את ספר הילדים 'סוף טוב – מסיפורֵי סבא צביקה', שכתב בעֶזרת שְרִירֵי העיניים שנוֹתְרוּ פְּעילים בגוּפוֹ המְשוּתָק. הספר צָפוּי לָצֵאת לִמְכירה ביום הולַדתו, ב-13 בינואר, וכל הַכְנָסוֹתָיו יועברו לסִיוּעַ למשפחות של חולי ALS .

הַלְוָויָיתוֹ של לוי תֵיעָרֵך בקיבוצו יִפְעַת ביום שני בשעה 14:00.