Browsing Archives

להירשם

לְהֵירָשֵם –  to register

השורש: ר.ש.ם

נרשמים לקורס, לבית ספר, לאוניברסיטה, לטיול, לנישואין (ברבנות).

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרשָמָה

שם הפועל בבניין קל: לִרשוֹם – לכתוב.

 

דוגמאות:

נרשמתי לשלוש אוניברסיטאות. בכל אחת שילמתי דמי הרשמה.

התחילה ההרשמה ללימודים בשנה הבאה. ההרשמה תסתיים בעוד שבוע.

אפשר להירשם בכתב, בטלפון או באינטרנט.

עד עכשיו נרשמו לטיול 10 אנשים. אם לא יֵירָשמו לפחות 20 איש הטיול לא יתקיים.

לנרשמים חודשיים מראש יש הנחה.

 

הערך להירשם נמצא בידיעות:

 28.09.1613.03.1717.09.1716.10.1716.11.1729.11.1717.12.1709.01.1816.01.18,

09.05.1805.06.1803.09.1808.10.1814.02.19, 22.10.19, 03.12.19, 22.03.20, 13.05.20, 22.06.20, 24.03.25, 01.06.21, 11.07.22, 29.07.22, 27.06.24