Browsing Archives

לא מדוּבְשָך ולא מֵעוּקְצָך

 

המשמעות:

לא מהטוב ולא מהרע.

הדבורה נותנת דבר טוב (דבש) אך גם דבר רע (היא עוֹקֶצֶת ופוגעת ומכאיבה).

הפתגם אומר:

אם אתה נותן לנו משהו טוב ביחד עם משהו רע – אל תִתֵן דבר! לא את הטוב וגם לא את הרע.

 

דְבַש – המוצר המתוק שהדבורה מְייַצֶרֶת, honey, דוּבְשך – הדבש שלך

עוֹקֶץ – איבר מחודד בבעלי החיים המיועד להגנה מפני תוקפים. לדבורה יש עוקץ והיא עוקצת ומכאיבה. עוקצך – העוֹקֶץ המכאיב והפוגע שלך.

לַעֲקוֹץ – להכאיב, לפצוע, לפגוע

המקור:

המדרש בסיפור על בלעם (במדבר רבה, כ', ט'):

אלוהים אמר לבִלעם שלא יְקַלֵל את עם ישראל. אמר לו בלעם: אֵלֵך וַאֲבָרֵך אותם. הֵשִיב לו אלוהים: אין הם צריכים לְבִרְכָתְך. מָשָל אומרים לצִרעה (לדבורה): לא מִדוּבשָך ולא מֵעוּקְצָך.

דוגמה:

אם בכל פעם שאתה עוזר לי אתה גם מתלונן שאני לא בסדר, אז לא אבקש ממך עזרה. לא מִדובשך ולא מֵעוקצך!

 

הערכים דבש, עוקץ נמצאים בידיעות: 10.04.18