Browsing Archives

לא ידע בין ימינו לשְׂמֹאלוֹ

 

המשמעות:

לא הסתדר, לא ידע מה לעשות, היה מבולבל

יְמִינוֹ – יד ימין שלו, צד ימין שלו

שְׂמֹאלוֹ – יד שְׂמֹאל שלו, צד שְׂמֹאל שלו

דוגמה:

כשהתחלתי לעבוד שם הכול נראה לי קשה ומסובך. לא ידעתי בין ימיני לשמאלי. החברים במשרד עזרו לי להיכנס מהר לעניינים.

פתגם בעל משמעות דומה:

לא מצא את ידיו ואת רגליו.

המקור:

יונה ד', פרק י"א