Browsing Archives

כולל

כּוֹּלֵל – מכיל, יש בו

שם הפועל: לִכְלוֹֹל

שם תואר: כָּלוּל

עבר בבניין קל: נִכְלַל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַכְלִיל

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַכְלָלָה

כאשר כותבים מחיר צריכים לכתוב אם המחיר כולל מ.ע.מ או לא כולל מ.ע.מ.

שיטת 'הכול כָּלוּל' בבתי מלון – המחיר כולל הכול: לינה, אוכל, שתייה, פעילויות

 

הערך כולל נמצא בידיעות:

 06.12.1603.01.1704.04.1710.07.1710.11.1701.01.1822.01.18, 24.01.1825.01.18,

31.01.1815.03.1827.03.1815.04.1816.04.1830.04.1817.05.1831.05.18

04.06.1805.06.1801.07.18,

19.07.1803.09.1815.10.1831.10.1808.11.1820.11.1829.11.1823.12.18

31.12.1801.01.1903.01.1931.01.19

03.02.1905.02.1921.02.1928.02.1925.03.1901.04.1920.05.1922.05.19,

 04.07.1908.07.19, 29.07.19, 22.10.19, 31.10.19, 31.10.19, 24.11.19, 03.12.19, 15.12.19, 09.02.20, 26.02.20, 26.02.20, 13.05.20, 30.06.20, 30.06.20, 07.07.20, 16.07.20, 31.08.20, 30.09.20, 16.11.20, 22.11.20, 23.11.20, 30.11.20, 31.12.20, 07.01.21, 18.01.21, 02.02.21, 16.02.21, 11.03.21, 02.05.21, 21.06.21, 30.06.21, 27.07.21, 09.08.21, 30.09.21, 01.11.21, 04.11.21, 10.11.21, 16.11.21, 23.11.21, 30.11.21, 07.12.21, 27.12.21, 28.02.22, 09.03.22, 13.03.22, 31.03.22, 01.05.2203.05.22, 26.05.22, 27.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 11.07.22, 17.07.22, 01.08.22, 08.08.22

 

כוננות

כּוֹנְנוּת  – מצב שבו מוכנים לפעולה אם יהיה צורך לפעול, עֵרָנוּת

 

דוגמאות:

בצה"ל יש דרגות שונות של כוננות.

ביום העצמאות כל כוחות הביטחון בכוננות.

צה"ל נמצא בכוננות גבוהה.

לקראת המרתון בתל אביב המשטרה והאמבולנסים נמצאים בכוננות.

הרופא כונן הלילה. הוא ישן בביתו, אך אסור לו להתרחק מאוד מבית החולים כי יכולים לקרוא לו בכל רגע לטפל בחולה.

שני האחים הקטנים רבים כל הזמן. ההורים בכוננות…

 

הערך כוננות נמצא בידיעות: 31.07.16, 10.10.16, 24.05.17, 03.08.1723.10.17, 14.11.1726.11.17, 07.12.17, 09.04.18,

07.05.1809.05.18, 14.05.1814.05.1815.05.1812.12.18, 02.09.19, 05.01.20, 28.01.20, 24.02.20, 05.07.20, 26.07.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 13.09.20, 15.11.20, 29.11.20, 03.05.21, 10.06.21, 15.06.21, 18.07.21, 20.12.21, 25.01.22, 28.03.22, 04.04.22, 26.05.22, 29.05.22, 10.07.22, 13.07.22, 04.08.22

 

כופר

כּוֹפֵר – אפיקורס

כָּפַר – הִכְחִיש, לא הודה; התכחש להימצאות האלוהים, לעיקרי הדת

שם הפעולה: כְּפִירָה – הַכְחָשָה

כופר בָּעִיקָר – מִתְכַּחֵש למַהוּת הדבר, לדבר המרכזי, להימָצְאוּת האלוהית

הִרְהוּרֵי כְּפִירָה – מחשבות לא לעשות את מה שאנחנן חשבנו, החלטנו, מאמינים בו.

 

הערך כופר נמצא בידיעות: 09.02.21

 

כופר

כּוֹפֶר – תשלום כסף כדי לִפְדוֹת ולהוציא אדם משבי או ממאסר

כּוֹּפְרָה – Ransomware  – השתלטות של האקרים על מחשב שבה ההאקרים מבקשים כּוֹפֶר (כסף) כדי להחזיר לבעל המחשב את השליטה על המחשב שלו.

 

הערך כופר נמצא בידיעות: 14.10.21, 01.11.21

 

כור

כּוּר – תנור גדול מאוד למתכות

כּוּר גַרעִינִי – מקום שבו מייצרים אנרגייה אטומית וחומרים רדיואקטיביים

כור הִיתוּך – מושג בסוציולוגיה: מיזוג של בני אדם ממקומות שונים ומתרבויות שונות לעם אלד

 

הערך כור נמצא בידיעות: 30.10.1621.03.1805.08.18, 24.06.21

 

כושר

כּוֹשֶר – מצב של חוזק גופני

מְכון כּוֹשֶר, חדר כּוֹשֶר – חדר שעושים בו תרגילי ספורט

אופני כּוֹשֶר

מדריך כּוֹשֶר

כּוֹשֶר גופני

כּוֹשֶר לָקוי – כּוֹשֶר לא גבוה

כּוֹשֶר ביטוי – יכולת לדבר היטב

להיות בכושר

 

הערך כושר נמצא בידיעות:

 06.07.20, 14.07.20, 15.09.20, 11.02.21, 16.02.21, 06.07.21, 08.08.21, 12.08.21, 24.01.22, 24.01.22, 31.05.22