Browsing Archives

כלי רכב

כְּלִי רֶכֶב  –  משהו שנוסע: מכונית, אוטובוס, מונית

יחיד: כְּלִי רכב

רבים: כְּלֵי רכב

כְּלֵי רכב: מכונית, אוֹפַנַים, אופַנועַ, ג'יפ, רכבת, אוטובוס, מַשָׂאִית

 

הערך כלי רכב נמצא בידיעות: 18.09.1614.11.1609.01.1711.01.1718.01.1714.03.1704.06.1709.06.17, 12.06.17, 06.07.17, 10.07.1730.08.1716.10.1701.11.1710.01.1815.01.1804.02.1820.03.18

20.03.1809.04.18,

24.04.1825.04.1806.05.1822.05.1815.07.1829.10.1801.11.1801.11.18,

 07.01.1931.01.1910.02.19

12.03.1907.04.1916.06.1923.07.19, 05.08.19, 08.09.19, 06.10.1906.02.20, 26.04.20, 25.06.20, 25.10.20, 03.01.21, 01.03.21, 21.06.21, 02.08.21, 09.08.21, 25.10.21, 01.11.21, 08.11.21, 02.01.22, 09.02.22, 23.05.22, 29.05.22, 31.05.22, 18.07.22

 

כלי תקשורת

כְּלִי תִקשוֹרֶת – כלי קומוניקציה: רדיו, טלוויזיה, עיתון

רבים: כְּלֵי תקשורת

אֶמצָעִי תקשורת – כְּלִי  תקשורת

ברבים: אֶמְצְעֵי תקשורת 

תִקשוֹרֶת: קומוניקציה

 

דוגמאות: 

לכלי התקשורת תפקיד חשוב במדינה דמוקרטית.

כותבים עליו בתקשורת כל יום.

התקשורת 'מְכַסָה' אירועים.

חקירת ראש הממשלה קיבלה כיסוי נרחב בכל כלי התקשורת.

שר התקשורת הצליח להוריד את מחירי השיחות בטלפונים.

הם למדו בחוג לתקשורת באוניברסיטה.

הוא רוצה לעבוד בתקשורת הכתובה.

היא רוצה לעבוד בתקשורת האלקטרונית.

אנחנו חיים בתקופה של תקשורת ההמונים.

ובפסיכולוגיה:

אין לו תקשורת טובה עם אשתו ועם הילדים. קשה לו לדבר אתם על הבעיות של המשפחה.

במשפחה הזאת יש תקשורת טובה מאוד בין הילדים לבין ההורים.

 

הערך כלי תקשורת נמצא בידיעות:

24.06.1610.08.1614.08.1602.09.16,   18.09.1621.09.1629.09.1606.12.16

08.12.1622.12.1605.01.17, 12.01.1731.01.1716.03.1718.04.17, 27.04.1728.05.1710.08.1715.08.17, 07.09.1717.09.1702.10.1724.10.1724.10.1715.11.1721.11.1724.11.17, 03.12.17, 05.12.1717.12.17,

20.12.1717.01.1819.02.1820.02.1821.02.1827.02.1804.03.1806.03.18

18.03.18 17.05.1812.06.18,

17.06.1828.06.1814.08.1810.10.1828.10.1830.10.1812.12.1826.12.18,

 02.01.1908.01.19,

24.02.1928.02.1928.02.1904.03.1910.03.19, 18.03.1901.04.1908.04.19, 06.05.1930.05.1902.07.1904.07.19,

25.07.19, 29.07.1905.08.19, 02.09.19, 08.09.19, 15.09.19, 16.09.19, 17.09.1917.9.19, 22.09.19, 24.09.19, 03.10.19, 28.11.19, 05.12.19, 08.12.19, 08.12.19, 09.12.19, 21.02.20, 26.02.20, 01.03.20, 17.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 26.04.20, 26.04.20, 29.04.20, 09.07.20, 29.07.20, 16.09.20, 22.11.20, 24.11.20, 29.11.20, 16.12.20, 30.12.20, 11.02.21, 02.03.21, 20.04.21, 29.04.21, 05.05.21, 31.05.21, 01.06.21, 21.10.21, 12.12.21, 11.01.22, 03.02.22, 17.02.22, 10.03.22, 15.03.22, 04.04.22, 16.05.22, 23.05.22, 01.06.22, 21.07.22, 02.08.22, 03.08.22, 15.08.22, 15.08.22

 

 

 

כליה

כִּלְיָה – Kidney

רבים: כְּלָיוֹת

אי ספיקת כְּלָיוֹֹת – חוסר היכולת של הכליות לבצע את תפקידן

מוּסַר כְּלָיוֹֹת – חֲרָטָה, צַעַר על דבר שעשית

בּוֹחֵן כְּלָיוֹת ולב – כינוי לקדוש ברוך הוא

 

הערך כליה נמצא בידיעות: 09.01.1815.05.1829.01.19, 04.02.19, 22.11.20, 11.04.21 , 06.07.21

 

 

 

 

 

 

 

כלכלת בחירות

כַּלכָּלַת בְּחִירוֹתelection economy

מונח כלכלי-פוליטי המתאר צעדים כלכליים שהממשלה עושה כאשר המדינה בתקופה שלפני בחירות קרובות.

צעדים אלה נועדו להיטיב עם העם (לדוגמה: הקלות במִסים).

במילים אחרות: מדיניות כלכלית שאינה על פי צורכי המשק, אלא על פי צורכי הקלפי.

 

הערך כלכלת בחירות נמצא בידיעות:

כלפי

כְּלַפֵּי – מילת יחס: אל, לכיוון מסוים

כלפי פנים, כלפי חוץ, כלפי מעלה, כלפי מטה

יחס כלפי מישהו

 

הערך כלפי נמצא בידיעות: 18.12.1605.01.1715.03.1718.02.1816.11.1812.03.1913.03.19, 20.02.20, 30.06.20, 05.07.20, 07.07.20, 26.07.20, 30.07.20, 13.09.20, 12.01.21, 27.01.21, 07.02.21, 23.02.21, 09.03.21, 28.07.21, 02.02.22