Browsing Archives

ירי

יֶרי, יְרִי אש מנשק, יְרִיוֹת 

שם עצם: יֶרִי (ההטעמה על ההברה הראשונה – יֶ), וגם: יְרִי (ההטעמה על ההברה השנייה: רִי)

ירה – השתמש בנשק חם כדי לפגוע או להרוג

יורים אש ברובה, באקדח, בתותח

השורש: י.ר.ה

שם הפועל: לִירוֹת

שם הפעולה: יְרִייָה  

הפועל בבניין נפעל, עבר: נוֹרָה

דוגמאות:

המחבלים פתחו ביריות על אזרחים. שני אנשים נפצעו מהיֶרִי.

החיילים יצאו לאימון ירי.

החיילים ירו על המחבל. המחבל נורה ונהרג.

החמאס ירה טילים. הטילים נוֹרוּ מבית ספר.

אש נוֹרתָה על המכונית. לא יודעים מי היוֹרֶה. 

 

הערך ירי נמצא בידיעות:

 10.01.1811.02.1815.02.1819.02.1820.02.1803.06.18, 12.06.1814.06.1814.06.18,

19.06.1826.06.1804.07.1825.10.1812.11.18, 14.11.1809.01.1923.01.1919.03.1926.03.1929.04.1913.06.19,

04.07.1908.07.19, 05.08.19, 12.09.19, 10.10.19, 10.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 12.12.19, 24.02.20, 04.06.20, 16.06.20, 03.08.20, 03.11.20, 16.11.20, 29.11.20, 03.01.21, 07.01.21, 04.02.21, 22.04.21, 25.04.21, 06.05.21, 11.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 18.05.21, 20.07.21, 05.08.21, 14.09.21, 22.11.21, 06.12.21, 19.12.21, 13.01.22, 16.01.22, 09.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 28.03.22, 03.04.22, 04.04.22, 10.05.22, 12.05.22, 25.05.22, 26.05.22, 29.05.22, 14.06.22, 19.06.22, 02.08.22, 08.08.22, 08.08.22, 15.10.23, 23.10.23, 01.11.23, 08.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 16.12.23, 17.12.23, 20.12.23, 07.01.24, 08.01.24, 10.01.24, 30.01.24, 01.05.24, 27.05.24, 05.06.24

 

יריד

יְרִיד שוק גדול של קונים ומוכרים

רבים: יְרִידִים

 

דוגמאות:

הם מציגים ביריד הספרים הבינלאומי בירושלים.

המכירה מתקיימת במרכז הירידים בתל אביב.

 

הערך יריד נמצא בידיעות:

21.09.1609.02.1706.04.17, 04.06.1707.08.1707.08.1711.06.19, 06.06.21, 10.06.22, 15.06.24, 19.06.24