Browsing Archives

ירד

יָרַד – ממקום גבוה למקום נמוך

השורש: י.ר.ד

שם הפועל: לָרֶדֶת

שם הפעולה: יְרִידָה

ירד מישראל – עזב את ישראל. ההפך של: עלה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהוֹרִיד

שם הפעולה בבניין הפעיל: הוֹרָדָה

דוגמאות:

הוא ירד בלימודים.

הם ירדו מהארץ.

היא ירדה במשקל 10 ק"ג ונראית מצוין.

המחירים ירדו.

זו ירידה מסוכנת! רד בזהירות! תן לי יד!

יש אנשים שכועסים על היורדים.

 

הערך ירד נמצא בידיעות: 

19.09.16, 21.05.1805.11.1813.12.18, 15.12.19, 27.07.21, 29.07.21, 10.02.22, 31.05.22, 29.06.22, 12.11.23, 15.01.24, 12.02.24, 03.04.24

 

ירד מהפסים

יָרַד מהפסים – הרכבת נוסעת על פסים. כשהרכבת יורדת מהפסים – היא לא יכולה להמשיך לנסוע.

הביטוי לָרֶדֶת מהפַּסִים: לאבד את הדרך הנכונה, להשתגע, להפסיק לנהוג בדרך נורמאלית

 

הערך ירד מהפסים נמצא בידיעות: