Browsing Archives

טלִית שֶכּוּלָהּ תְכֵלֶת

 

המשמעות:

אדם שכולו טוב, אדם ישר, דבר מושלם שאין בו פגם

משתמשים בפתגם גם לחיוב – טלית שכולה תכלת וגם לשלילה – הוא לא טלית שכולה תכלת.

דוגמה:

חשבתי שהוא אדם ישר, אבל טעיתי. כשהתחלתי לעבוד אתו ראיתי שהוא לגמרי לא טַלִית שֶׁכֻּלָהּ תְכֵלֶת.

המקור:

האגדה על מחלוקת קורח ועדתו (רש"י, במדבר, ט"ז, 1)

 

טלאי

טְלַאי – חתיכת בד או עור התפור על קרע בבגד או בנעל

רבים: טְלָאִים

השורש: ט.ל.א

שם הפועל: לְהַטְלִיא

הטְלַאי הצָהוֹב – הנאצים הִכְרִיחו את היהודים לשִׂים על הבגד טְלַאי צהוב

טְלַאי על טְלַאי – תיקון על תיקון, עבודה העשויה בחלקים

 

 

הערך טלאי נמצא בידיעות: 31.01.19

 

 

 

 

טלטל

טִלְטֵל – הזיז בכוח מצד לצד

השורש: ט.ל.ט.ל

שם הפועל: לְטַלְטֵל

שם הפעולה: טִלְטוּל

שם עצם: טַלְטֵלָה – זעזוע פתאומי הגורם לשוק, להלם

טלטלה נפשית, טלטלה רגשית

עבר בבניין פועל: טוּלְטַל

 

הערך טלטל נמצא בידיעות: 29.07.18, 18.12.23