Browsing Archives

חיבר

חִיבֵּר – צירף או הוסיף שני דברים זה לזה, כתב סיפור או יצירה

השורש: ח.ב.ר

שם הפועל: לְחַבֵּר

שם הפעולה בבניין פִּיעל: חִיבּוּר

שם הפועל בבניין הִתפעל: הִתְחַבֵּר

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִתְחַבְּרוּת

מחברים ספר

מחברים חיבור

מחברים ארון לקיר

מחברים אנשים זה לזה

מחברים פאזל

מחברחם בית לרשת החשמל, המים

מתחברים לנושא או לאדם

ההפך של לְחַבֵּר – לְנַתֵק

ארבע פעולות החשבון: חִיבּוּר, חִיסוּר, כֶּפֶל חִילוּק

 

הערך חיבר נמצא בידיעות: 01.12.1722.01.1807.03.1803.07.1808.08.1825.12.1801.04.1928.05.19, 07.11.19, 11.12.19, 26.04.20, 16.03.21, 11.08,21, 20.01.22, 27.10.23, 06.03.24, 13.03.24, 19.03.24, 22.05.24