Browsing Archives

התפטר

הִתפַּטֵר – עזב את העבודה מרצונו, החליט להפסיק לעבוד במקום העבודה

השורש: פ.ט.ר

שם הפועל: לְהִתפַּטֵר

שם הפעולה: הִתפַּטרוּת

שם הפועל בבניין פיעל: לְפַטֵר

פִּיטוּרִים – הפסקת עבודה של מישהו

דוגמאות:

הוא הִתפַּטֵר כי החליט שהוא לא רוצה לעבוד שם יותר.

הוא התפטר כי לא רצו להעלות לו את השכר.

הוא ידע שאם הוא לא יִתפַּטֵר – יְפַטרוּ אותו.

המנהל פִּיטֵר את העובד. 

את הודעת הפיטורים הוא קיבל במכתב בדואר.

הוא יקבל פיצויי פיטורים בסך של מאה אלף שקלים.

 

הערך התפטר נמצא בידיעות: 14.07.1627.11.1605.12.1605.12.1615.02.1708.05.1728.06.17, 14.09.1719.10.17, 05.11.1705.11.1707.11.17, 09.11.1713.11.17, 22.11.17, 27.11.1727.11.1704.12.1710.12.1714.01.18

08.02.1805.06.1810.07.1808.10.18, 08.11.18, 15.11.1815.11.18, 18.11.1823.12.1801.01.19, 26.02.1927.02.19,

17.03.1902.07.19, 24.07.19, 25.07.19, 30.10.19, 11.11.19, 01.12.19, 06.01.20, 25.03.20, 26.03.20, 28.05.20