Browsing Archives

התפטר

הִתפַּטֵר – עזב את העבודה מרצונו, החליט להפסיק לעבוד במקום העבודה

השורש: פ.ט.ר

שם הפועל: לְהִתפַּטֵר

שם הפעולה: הִתפַּטרוּת

שם הפועל בבניין פיעל: לְפַטֵר

פִּיטוּרִים – הפסקת עבודה של מישהו

דוגמאות:

הוא הִתפַּטֵר כי החליט שהוא לא רוצה לעבוד שם יותר.

הוא התפטר כי לא רצו להעלות לו את השכר.

הוא ידע שאם הוא לא יִתפַּטֵר – יְפַטרוּ אותו.

המנהל פִּיטֵר את העובד. 

את הודעת הפיטורים הוא קיבל במכתב בדואר.

הוא יקבל פיצויי פיטורים בסך של מאה אלף שקלים.

המנכ"ל התפטר אך השר קרא לו לחזור בו מהתפטרותו. המנכ"ל הודיע כי אין בכוונתו לחזור בו מהחלטתו להתפטר.

 

הערך התפטר נמצא בידיעות:

14.07.1627.11.1605.12.1605.12.1615.02.1708.05.1728.06.17, 14.09.1719.10.17, 05.11.1705.11.1707.11.17, 09.11.1713.11.17, 22.11.17, 27.11.1727.11.1704.12.1710.12.1714.01.18

08.02.1805.06.1810.07.1808.10.18, 08.11.18, 15.11.1815.11.18, 18.11.1823.12.1801.01.19, 26.02.1927.02.19,

17.03.1902.07.19, 24.07.19, 25.07.19, 30.10.19, 11.11.19, 01.12.19, 06.01.20, 25.03.20, 26.03.20, 28.05.20, 16.06.20, 08.07.20, 12.07.20, 26.07.20, 31.08.20, 01.10.20, 11.10.20, 12.10.20, 10.10.21, 21.10.21, 26.01.22, 02.02.22, 24.05.22, 02.08.22, 23.10.22, 10.12.23, 10.12.23, 07.04.24, 06.06.24, 10.06.24, 02.07.2407.07.24, 09.07.24